Multinationals

Volt wil een eerlijk en rechtvaardig Europa, waarin alle Europeanen profiteren van de welvaart. Hiervoor moet de EU democratischer en transparanter worden, zodat de mensen hun toekomst in eigen hand kunnen nemen. Zo zorgen we ervoor dat de mensen bepalen wat er in Europa gebeurt, in plaats van het geld.

Minder invloed van belangenorganisaties en bedrijfsleven

 • Registreer alle lobbyactiviteiten in een openbaar register.
 • Introduceer een strenge gedragscode voor lobbyactiviteiten.
 • Verminder belangenverstrengeling tussen politiek en bedrijfsleven door een verplichte wachttijd bij een overstap tussen het bedrijfsleven en de overheid binnen dezelfde economische of maatschappelijke sector.
 • Verplicht overheidsinstanties hun uitgaven van publiek geld openbaar te maken en te verantwoorden.

Meer democratie

 • Maak van Europa een federale unie waarin beslissingen worden genomen door het Europees Parlement.
 • Geef de kiezer de optie om voor een transnationale, grensoverschrijdende Europese partij te stemmen door deze partijvorm toe te staan.
 • Stel een door het volk gekozen Europese president aan met de taak om boven de partijen te staan en eenheid binnen de EU te waarborgen.
 • Stel een door het parlement gekozen minister-president aan die de Europese regering leidt.

Word vriend van Volt!

Een jonge, progressieve beweging voor een daadkrachtig en humaan Europa

 • Nieuwsbrief met standpunten, meningen en nieuws
 • Uitnodigingen voor events door heel Nederland en erbuiten
 • Een uitgebreid Europees netwerk
 • En heel veel Karmapunten!