Hoe staan de digitale zaken?

Digitalisering is een onderwerp dat in de nationale politiek weinig aandacht krijgt, terwijl het invloed heeft op het leven van bijna alle Nederlanders. Volt wil digitalisering daarom hoger op de politieke agenda zetten.

Door een ‘Ministerie van Digitale Zaken’ op te richten willen wij digitalisering, de overheid en de maatschappij samen onderbrengen in één politieke vertegenwoordiging. Dit ministerie moet zich gaan bezighouden met alle zaken rondom digitalisering, van digitaal stemmen tot cybersecurity. Wij denken dat hier grote stappen in gezet kunnen worden, als we dit onderwerp centraal oppakken.

Voor het thema is de afgelopen maanden veel gebeurd. Zo ben ik naar een masterclass van de open-state foundation geweest. Daar zijn een aantal interessante sprekers voorbijgekomen die bijna allemaal bereid zijn om in de toekomst mee te denken over het thema. Ook heb ik telefonisch contact gehad met de auteur van dit artikel, over digitale infrastructuur, en heeft ook zij aangegeven in de toekomst graag mee te denken. De bereidheid van de experts om mee te praten benadrukt het belang van dit onderwerp!

Input waar ik nog veel behoefte aan heb, is de die van leden. Begin januari is er een bijeenkomst over digitale zaken in Haarlem en eind januari is er een in Brussel. Houd voor de data van deze evenementen onze website in de gaten. Ook als je niet bij deze evenementen aanwezig kan zijn ben ik benieuwd naar jouw input.

Mocht je interesse hebben om mee te denken over het Ministerie van Digitale Zaken, stuur mij dan een mailtje op rein.de.jager@volteuropa.org. Bij voldoende interesse kan er ook tussentijds nog een themabijeenkomst in het midden van het land worden georganiseerd!

Hartelijke groet,

Rein de Jager

Thema-coördinator Ministerie van Digitale Zaken

(Afbeelding vrijgegeven onder de CC-BY-NC-ND-licentie door yum9me)