Mens en milieu in balans

Volt wil een gezonde wereld doorgeven aan volgende generaties. Lange tijd zijn natuurlijke grenzen genegeerd, ten behoeve van economische groei. Hierdoor kennen wij in Europa een ongekende welvaart, maar is onze natuurlijke leefomgeving gevaarlijk uit balans geraakt. Volt wil verantwoordelijkheid nemen voor de rol die wij, Europa, daarin spelen en de balans tussen mens en natuur herstellen.

Om de balans tussen mens en natuur te herstellen, stelt Volt natuurlijke grenzen centraal. De ‘duurzaamheidstransitie’ is een inclusieve beweging die alle beleidsterreinen doorkruist en waarin alle sectoren samenkomen; die iedereen raakt en waarin iedereen een rol speelt; die voortkomt uit gedrag en waarin gedragsverandering uitkomst biedt. 

Wij stimuleren gedrag dat bijdraagt aan de ‘duurzaamheidstransitie’ en stellen enkel harde grenzen waar dat nodig is. Voor ons is economische groei niet langer de standaard om welvaart te meten. Wij kijken ook naar ecologisch herstel en welzijn. Zo zorgen wij dat de duurzaamheidstransitie ook sociale gelijkheid stimuleert. We gaan op zoek naar de ‘menselijke maat’.

In plaats van een toekomst vol angst, bieden wij een toekomst vol mogelijkheden. Volt zet zich in voor het belonen op basis van de maatschappelijke bijdrage van een activiteit. Hierdoor worden ondernemers én consumenten beloond om innovatieve initiatieven op te zetten die bijdragen aan ecologisch herstel en een duurzamere levensstijl. Dankzij deze holistische visie en aanpak wordt de natuur het verbindende element tussen sectoren, de maatschappij en de mens.