Marieke Koekkoek

#22

Het Europese continent zit vol tegenstellingen en imperfecties. En toch werkt het. Het is daarom dat ik mij zo verbonden voel met de EU. Mijn naam is Marieke Koekkoek en ik werk als PhD kandidaat aan een dissertatie over internationaal handelsrecht en de manier waarop Staten internationale handel gebruiken om eigen politieke doelstellingen na te streven. Ik ben vrouw, dertig, getrouwd met een Chinese man, samen hebben we twee jonge kinderen. Voor mijn werk en voor mijn familie reis ik regelmatig tussen Europa en China. En ik krijg de zenuwen van vliegen. Een ideale combinatie dus. Ik ben geboren en getogen aan de rand van Amsterdam en zal altijd in gedachten aan mijzelf refereren als Amsterdammer. Toch woon ik al meer dan vijftien jaar niet in de hoofdstad, ben ik heel gehecht aan ons huis in Utrecht Leidsche Rijn. Ondanks het feit dat ik de afgelopen jaren niet veel in Nederland heb gewoond of gewerkt. De afgelopen tien jaar verbleef ik afwisselend in Spanje, in België en in China. Toch wil ik mij graag politiek inzetten voor Volt Nederland en mijn Nederlands perspectief inzetten om Europese en mondiale problemen op te lossen. Als jurist ben ik getraind om mij voor te bereiden op het slechtse scenario, om te denken in termen van problemen en tegenstellingen. Om geen risico te nemen en op het vertrouwde terug te vallen. Maar mijn ervaring is dat het vertrouwde op de meest onverwachte plekken terugkomt. Wonen, werken en leven in een internationale omgeving hebben mij geleerd dat de vraag ‘wie doet de afwas?’ nog altijd een fundamenteler probleem is dan welk paspoort je bij je draagt.

Voor zo lang als ik mij kan herinneren worden in politiek verschillen tussen mensen vergroot. Ben je jong en theoretisch opgeleid, dan hoor je sowieso bij een bepaalde politieke partij. Ben je jong en ben je praktisch opgeleid, dan hoor je bij een andere politieke partij. Ben je oud, dan weer een andere partij. Ik heb me nooit thuis gevoeld in het hokjesdenken en begrijp niet goed waarom we ons op laten delen in stereotypes. Dat is iets voor commerciële bedrijven die ons aanpraten dat we bepaalde spullen nodig hebben om bij de groep te horen. Politiek heeft wat mij betreft als voornaamste doel de overeenkomsten tussen mensen te laten zien. Omdat we elkaar nodig hebben om echte problemen op te lossen. Dus niet de elite versus de gewone Nederlander, niet arm versus rijk, niet theoretisch versus praktisch opgeleid, niet oud versus jong, niet de Nederlanders versus de Duitsers. We zitten samen op het continent, we worden geraakt door dezelfde ontwikkelingen en we moeten ze samen oplossen. Volt doet precies dat. We beginnen bij het probleem en zoeken samen naar de oplossing, kijkend naar ieders achtergrond en sterke punten. Volt trekt jong en oud aan, mensen uit alle windstreken. Omdat het niet denkt vanuit tegenstellingen en oppervlakkige hokjes. Volters halen vertrouwen uit diversiteit en zien dat als een toegevoegde waarde. De open en uitnodigende sfeer die daardoor ontstaat stelt mensen in staat het beste van zichzelf te laten zien en het beste van zichzelf te laten terugkomen in ideeën en oplossingen.

Voor Volt en voor Europa wil ik mij inzetten om die gelijkwaardigheid tussen mensen te laten zien en te tonen dat tegenstellingen niet onze beslissingen hoeven te beheersen. Vanuit mijn specialisatie in het internationaal handels- en investeringsrecht wil ik mij richten op de schijnbare tegenstelling tussen duurzaamheid en vrije, multilaterale handel. Volt staat voor eerlijke, op regels gebaseerde, multilaterale handel die rekening houdt met de mondiale ecologische en sociale grenzen. Daarbij wil ik mijn kennis gebruiken om de regelgeving rondom arbeidsmigranten te verbeteren, zowel interne migratie binnen Europese landen als de migratie van buiten Europa. Belangrijk daarin is dat erkend wordt dat migranten de noodzakelijke diversiteit brengen op de arbeidsmarkt. Het is goed mogelijk om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen. Ik zet mij hiervoor in door naar vraagstukken te kijken met een holistische blik en op zoek te gaan naar de meest acceptabele oplossing voor alle belanghebbenden. Om het vertrouwde te vinden hoeven we niet kleiner te denken en te doen. Mensen, net als problemen, laten zich niet vangen binnen nationalistische grenzen. Sterker nog, win-win scenario’s laten zich het beste schrijven vanuit een gezamenlijk Europees perspectief.