Maak van de EU een wereldmacht

 

Bieden van zekerheid en veiligheid in een geglobaliseerde wereld.

De EU moet zich staande houden in een wereld waarin wereldmachten als China, VS, India, Rusland hun eigen specifieke waarden en belangen beschermen. Een sterke Europese Unie  als speler op het wereldtoneel is noodzakelijk om de grensoverschrijdende uitdagingen van vandaag voor alle Europese burgers aan te kunnen gaan.

 

Verdere integratie voor een zekere toekomst.

De Europese interne markt moet worden versterkt met verdere politieke samenwerking en gedeelde instituties. alleen op die manier kunnen we ervoor zorgen dat de gedeelde economie iedereen ten goede komt.

De Europese Unie kan vaak niet goed optreden bij politieke situaties door het vetorecht van Lidstaten. Daardoor gebeurt het regelmatig dat het belang van één land de belangen van 500 miljoen Europese burgers in de weg staat. Om dit te voorkomen wil volt het vetorecht van landen afschaffen en beslissingen door de Europese volksvertegenwoordiging laten nemen.

 

Evenredige bijdragen van iedereen en beteugelen van macht multinationals.

Het belastingstelsel in de EU moet worden versterkt. Door nationale regelgeving in stand te houden, ontstaan er onderlinge verschillen tussen de lidstaten. Het huidige stelsel biedt multinationals de mogelijkheid om hun financiële verplichting tegenover de maatschappij te ontlopen. Volt wil dat iedereen op eerlijke wijze deelneemt en bijdraagt.

Multinationals moeten meebetalen openbare diensten. Daarom pleit Volt voor een Europese vennootschapsbelasting van 15% . Het invoeren van een Europees tarief biedt garantie dat alle bedrijven in Europa eerlijk bijdragen.Wij willen: