Vrijheid

We geloven dat elk individueel vrij moet zijn om zijn of haar persoonlijkheid te uiten, zolang dit geen inbreuk maakt op de rechten van anderen. Een persoon is niet alleen een burger, maar ook een privé persoon, die ook buiten de politieke dimensie zijn of haar potentieel moet kunnen bereiken. Bovendien moet de staat haar burgers informeren en steunen, in plaats van hen te dwingen.