Landbouw en voeding

Landbouw is een onderwerp dat dicht bij mijn hart ligt. Mijn ouders komen van de boerderij en ik heb van jongs af aan een grote liefde voor de natuur. Ik voelde me dus geroepen om mij voor het thema in te zetten, toen mij werd gevraagd of ik de rol van thema-coördinator wilde oppakken.

Als kind ben je je vaak niet bewust van problemen die spelen. Zeker bij onderwerpen die erg op elkaar lijken. Zo wonen in weilanden veel wilde dieren, komt het eten van boerderijen en zijn ook koeien in de wei natuur, toch? Waarom zouden boer en natuur niet samen kunnen gaan?

Op latere leeftijd zie je hoe gecompliceerd dingen kunnen zijn. De intensieve landbouw stoot veel stikstof uit, wat negatieve effecten heeft voor onze gezondheid en de natuur. Door de wereldwijde export van voedingsmiddelen wordt veel CO2 uitgestoten, waardoor de aarde sneller opwarmt. Biodiversiteit gaat verloren door grond maar voor één gewas te gebruiken. Er moeten dus snel concrete oplossingen gevonden worden.

En die oplossingen zijn er! Uit alle input die ik tot nu toe heb verzameld blijkt dat er genoeg manieren zijn om boer, natuur én samenleving weer in harmonie samen te brengen. Eén van die manieren is de circulaire landbouw. Zo kunnen boerderijdieren delen van gewassen eten die niet geschikt zijn voor de mens. Hierdoor houden we minder afval over en is er ook minder landbouwgrond nodig. De mest die de dieren produceren kan worden gebruikt om het land weer bij te voeden, waardoor een cirkel ontstaat waarin bijna alles wordt gebruikt en bijna niks extra’s nodig hoeft te zijn.

Natuurlijk zijn er nog veel meer ideeën zoals deze, maar ik heb jouw hulp nodig om ze te vinden en uit te werken. Zijn er dus onderwerpen op het gebied van landbouw waar jij verandering in zou willen zien? Heb jij ideeën waardoor landbouw, mens en natuur meer verenigd kunnen worden? Stuur mij dan een mail op edwin.kok@volteuropa.org of zoek mij op op Workplace.

Ik zie jouw berichtje tegemoet!

Edwin Kok

Thema-coördinator Landbouw en Voeding