Kascommissie

Lid kascommissie

Geschatte tijdsbesteding in totaal: 6 dagdelen

Om de financiën van Volt zo transparant en democratisch te houden worden de begroting en het jaarverslag voorgelegd aan de leden tijdens een ALV. Om de leden hierbij te ondersteunen en adviseren en om zeker te zijn dat een nauwkeurige en onafhankelijke controle plaatsvindt, zijn wij op zoek naar leden voor de kascommissie. 

Heb je ervaring in dit gebied en wil je een klein beetje tijd beschikbaar stellen om de boeken van Volt te controleren? Meld je dan met korte motivatie en CV voor 20 december 2019 aan bij Tom.Bolsius@volteuropa.org.

 

English:

Member audit committee

Expected time investment: 6 times 4 hours.

To assure the finances of Volt are as transparent and democratic as possible, the budget and annual accounts are sent to all members for review. To help and advise all members on this and to ensure a careful and independent review is done, we are looking for members for the audit committee. 

Do you have experience in this field and can you spare a bit of time to check Volt’s books? Please apply, with short motivation and CV, before 20 December 2019 with Tom.Bolsius@volteuropa.org.