Kandidatencommissie

De kandidatencommissie van Volt Nederland heeft de taak het bestuur advies te geven over de geschiktheid van kandidaten,  waarvoor het bestuur een vacature heeft bekend gemaakt. Het betreft: 

- functies binnen Volt Nederland;

- een plaats op een kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend bestuurslichaam.

De commissie geeft per kandidaat een gemotiveerd advies over de geschiktheid van een kandidaat voor een functie en geeft aan of de kandidaat geschikt of ongeschikt wordt geacht om deze voor te dragen aan de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering besluit na schriftelijke stemming of de kandidaat wordt gekozen voor de functie en als het een kieslijst betreft voor de rangorde op de kieslijst.

Algemeen contact: kandidatencommissie@voltnederland.org