Justus de Visser

None

Een werkzaam leven in dienst van de Europese integratie in de coulissen van de diplomatie en dan nu, op mijn oude dag, op de lijst voor Volt. Waarom in vredesnaam?

Omdat ik in die halve eeuw dat ik met Europa bezig ben heb geleerd dat steun onder de bevolking voor de idealen van vrede, verzoening, veiligheid en welvaart weliswaar onontbeerlijk, maar niet altijd vanzelfsprekend is. Die steun komt bij vlagen, maar zakt zo nu en dan ook weer weg.

Vandaag de dag is een heel interessante tijd: enerzijds wijzen alle opiniepeilingen in de richting van ruime steun voor de Europese integratie als noodzakelijke voorwaarde voor een goede toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen, maar anderzijds blijft er sprake van een muur van heel luidruchtig verzet. Hoe komt dat?

Ik denk dat dat komt omdat de EU, precies zoals nagenoeg alle landen wereldwijd, na de val van de Berlijnse Muur is gaan denken dat er voor de neo-liberale economie geen goed alternatief zou zijn. Jammer genoeg werd daarbij veronachtzaamd dat grote groepen mensen de grootste moeite zouden gaan krijgen om alle veranderingen, die die neo-liberale economie met zich zou gaan brengen, mee te gaan maken. Steeds meer mensen voelen aan dat zij in de gevarenzone dreigen te belanden. De eerste verantwoordelijkheid voor een goed sociaaleconomisch beleid ligt nog altijd bij de lidstaten, maar die aarzelen nooit om in geval van problemen met een beschuldigende vinger naar de EU te wijzen.

En verder is een groot probleem dat het Europees Parlement weliswaar – eerst en vooral door toedoen van landen als Nederland, we mogen daar trots op zijn! – zeer ruime bevoegdheden heeft gekregen, maar dat het nog altijd langs lijnen van nationale politieke groeperingen is samengesteld. Die dan wel in Straatsburg tot Europese fracties samenklonteren, maar daarmee zijn dat nog geen echte Europese partijen. Het zijn veeleer conglomeraten. De burger voelt dat instinctief aan als een gekunsteldheid.

De jongelui van Volt hebben goed begrepen dat hier twee grote problemen liggen – die zij als even zovele uitdagingen zien. En dus hebben ze een pan-Europese partij gesticht, de eerste in de geschiedenis, en ze hebben een programma geschreven waarin de noodzaak van solidariteit hoog staat aangeschreven. Europa is het continent dat in de afgelopen anderhalve eeuw het besef van solidariteit via de staat inhoud heeft gegeven. Volt haakt daarop aan.

Om die beide redenen ben ik Volt graag gaan steunen. Ik hoop dat U dat ook zult doen!