Vacatures

Hier vind je de huidige vacatures van Volt. Posities binnen Volt zijn altijd onbetaald vrijwilligerswerk, tenzij anders aangegeven.


Uitgelicht

Geschatte tijdsbesteding per week: 

8 uur per week

Wie zoeken we?

 • Kennis van en betrokkenheid met het Volt beleid en uitgangspunten  
 • De wil om deze wijze van beleidsvorming uit te werken en te realiseren 
 •  Vaardigheden in:
  1. Doelgericht en resultaatgericht 
  2. Informatieverwerking en -analyse              
  3. Procesbegeleiding
  4. Luisteren en verbinden
  5. Schrijven van beleid in begrijpelijke taal                             
  6. Verantwoordelijkheidsgevoel en commitment
  7. Betrokkenheid op en kennis van het thema
  8. Bereidheid om samen te werken en met het team binnen de termijn te komen tot een eerste opzet van beleid op het thema 

Wat ga je doen?

 • vertaalt Europees Volt beleid op het thema naar nationaal beleid  
 • bereidt de informatievergaring bij cityteams, individuele leden en experts voor en  ondersteunt hen daarin  
 • voert gesprekken met experts en belangengroepen op het thema  
 • maakt een voorstel voor een beleidsprogramma op basis van de inbreng en de  waarden van Volt.  
 • verantwoordt waarom bepaalde inbreng wel of niet wordt meegenomen (feedback)  
 • stemt de werkwijze en het beleid af met de andere thema-coördinatoren en het kern-beleidsteam

Onderwerpen:

Een leuke groep themacoördinatoren is al aan de slag. Zij vangen nu met het team alle thema's op, maar kunnen nog extra coördinatoren gebruiken rondom de thema's:

 • Bouwen en Wonen
 • Familie, Zorg en Gezondheid
 • Overheid en Democratie
 • Verkeer en Vervoer
 • Werk

Interesse? Stuur je CV en motivatie direct op. Of heb je nog vragen? Stuur een mailtje naar: Ernst.Boutkan@volteuropa.org


Bestuursleden
Op 15 december 2018 is het eerste gekozen bestuur van Volt in Nederland aangetreden. Om de continuïteit te waarborgen heeft het bestuur een rooster van aftreden opgesteld. Binnenkort moet een aantal bestuursleden van Volt Nederland daarom aftreden. Wij zoeken daarom nieuwe enthousiaste kandidaten voor het bestuur, die Volt in Nederland uitbouwen en op de kaart helpen zetten richting de TK2021.
Om een goede man/vrouw verhouding binnen het bestuur te waarborgen zijn we dit jaar op zoek naar twee vrouwelijke bestuursleden en één mannelijk bestuurslid.

Het bestuur heeft de dagelijkse leiding over de beweging . Samen met de andere vrijwilligers werkt het bestuur aan het realiseren van de doelen van Volt en het opbouwen van een sterke organisatie. De bestuursleden sturen de verschillende teams aan, stellen de strategie vast en bewaken de algemene koers van de organisatie. Volt Nederland is een jonge partij en beschikt nog niet over een uitgebreid partijbureau. Momenteel liggen daarom ook veel uitvoerende taken bij het bestuur .

Werkzaamheden
Als bestuurslid:

 • Fungeer je als aanspreekpunt voor de fulltime medewerkers, vrijwilligers en leden van Volt.
 • Word je voor een periode van drie jaar gekozen.
 • Vergader je twee keer per maand met het bestuur. Eén keer per maand een fysieke vergadering en één keer een digitale vergadering. Hiervoor bereid je je goed voor en schrijf je korte voorleggers m.b.t. jouw portefeuille voor de andere bestuursleden.
 • Heb je wekelijks contact met verschillende werkgroepen en vrijwilligers om deze aan te sturen en coördineren.
 • Besteed je gemiddeld twee á drie dagdelen per week aan Volt. In verkiezingstijd zal het aantal uren beduidend hoger zijn.
 • Vervul je een belangrijke rol binnen Volt Europa. Als bestuurslid heb je namelijk regelmatig contact met vrijwilligers en bestuursleden van andere Volt landen. Het is dus ook belangrijk dat je goed Engels spreekt om in deze internationale context te opereren.
 • Leg je een aantal keer per jaar verantwoording af aan de leden van Volt Nederland tijdens de Algemene Ledenvergaderingen.
 • Geef je vorm en richting aan een snel groeiende organisatie.
 • Zet je vrijwilligers en teams in hun kracht en bouw je aan een sterke interne organisatie.
 • Zie je toe op het opstellen van verkiezingsprogramma’s volgens de doelstellingen van Volt Europa.
 • Geef je richting aan het organiseren van verkiezingscampagnes.
 • Investeer je in je netwerk binnen en buiten de partij

Eisen
Om deze mooie en snelgroeiende beweging aan te sturen zijn wij op zoek naar Volters die de volgende vaardigheden hebben:

Als bestuurslid:

 • Heb je voldoende tijd beschikbaar
 • Heb je een inspirerende, wervende en samenbindende persoonlijkheid
 • Heb je een praktische, actieve en samenwerkingsgerichte houding
 • Ben je integer, dienstbaar aan de partij en erken je dat het bestuur ‘met één mond’ spreekt.
 • Ben je in staat om zelfstandig visie en processen op het eigen beleidsterrein te bedenken, aan te sturen .
 • Durf je besluiten te nemen binnen de eigen taken / portefeuille om die zo nodig achteraf binnen het bestuur te verantwoorden.
 • Ben je proactief en gemotiveerd om de ontwikkeling van de partij aan te jagen en te faciliteren.
 • Kan je delegeren, plannen en prioriteren.
 • Kan je duidelijk en overtuigend communiceren in het Nederlands en Engels.
 • Kan je leidinggeven aan teams en vrijwilligers met verschillende kwaliteiten.
 • Heb je een antenne voor politieke kansen.

Daarnaast heb je als bestuurslid een visie op:

 • Het functioneren in de toekomst van de Europese Unie in de geest van de beweging Volt.
 • De rol en de toekomst van Volt Nederland en Volt Europa.
 • De functie van het bestuur.
 • De kansen voor verdere ontwikkeling van Volt Nederland en Volt Europa.

En heb je degelijke kennis over:

 • Politiek in Nederland en Europa
 • De partij op alle niveaus (Europees, landelijk, provinciaal en lokaal)
 • De verschillende verantwoordelijkheden binnen de partij

Als penningmeester heb je daarnaast:

 • Aantoonbare ervaring in accounting, boekhouding, of een soortgelijk vakgebied.

Als bestuurslid voor de portefeuille beleid heb je daarnaast:

 • Aantoonbare ervaring in beleidsontwikkeling

Als bestuurslid voor de portefeuille communicatie heb je daarnaast:

 • Aantoonbare ervaring in communicatie en/of campagnevoeren

 

Wil jij het bestuur versterken? Stuur dan voor 24 november 2019 je CV en motivatie naar bestuur@voltnederland.org  

We zijn op zoek naar mensen die het social media team willen versterken. Als jonge en nieuwe politieke partij hebben we een consistente online aanwezigheid nodig. Een sterke band met onze online achterban is cruciaal voor de verdere uitbouw van de partij.

Wat zoeken we?

Zelfstandige, creatieve en flexibele mensen met een basiskennis van een of meerdere van de volgende kanalen: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube en Linkedin.

Voor het Instagram kanaal zou het fantastisch zijn als de persoon enige kennis van fotografie en beeldbewerking heeft, maar dit is geen vereiste.

Wat ga je doen?

Je gaat deel uitmaken van het social media team van Volt Nederland en wordt (co)editor van een van de bovengenoemde kanalen. Je taken zijn:

 • Op jacht naar inhoud.
 • Pakkende beschrijvingen maken.
 • Inbox-berichten beantwoorden
 • Berichten pushen en jouw pagina / account promoten.
 • Interactie met ons publiek.
 • Evenementen online aanmaken en ervoor zorgen dat ze vervolgens op de pagina / account worden promoot.
 • De pagina / account actueel houden. (pagina-informatie, profielfoto, banner, etc.)
 • Analyseren van de resultaten
 • Bezoeken van Volt-evenementen, vergaderingen, meetups voor originele inhoud.

Geschatte tijd investering:

+/- 4 - 8 uur per week

Resultaat van jou werk:

 • Nieuwe vrienden voor het leven (het social media team bestaat uit de crème de la crème van Volt).
 • Je helpt Volt de grootste partij op social media te worden
 • Jouw boodschappen worden wekelijks beloond met duizenden likes.

Klinkt goed? Ben jij de social media rockster die we zoeken?

Meld je dan aan bij Joost Bartels!


Beleid

Geschatte tijdsbesteding per week: 

8 uur per week

Wie zoeken we?

 • Kennis van en betrokkenheid met het Volt beleid en uitgangspunten  
 • De wil om deze wijze van beleidsvorming uit te werken en te realiseren 
 •  Vaardigheden in:
  1. Doelgericht en resultaatgericht 
  2. Informatieverwerking en -analyse              
  3. Procesbegeleiding
  4. Luisteren en verbinden
  5. Schrijven van beleid in begrijpelijke taal                             
  6. Verantwoordelijkheidsgevoel en commitment
  7. Betrokkenheid op en kennis van het thema
  8. Bereidheid om samen te werken en met het team binnen de termijn te komen tot een eerste opzet van beleid op het thema 

Wat ga je doen?

 • vertaalt Europees Volt beleid op het thema naar nationaal beleid  
 • bereidt de informatievergaring bij cityteams, individuele leden en experts voor en  ondersteunt hen daarin  
 • voert gesprekken met experts en belangengroepen op het thema  
 • maakt een voorstel voor een beleidsprogramma op basis van de inbreng en de  waarden van Volt.  
 • verantwoordt waarom bepaalde inbreng wel of niet wordt meegenomen (feedback)  
 • stemt de werkwijze en het beleid af met de andere thema-coördinatoren en het kern-beleidsteam

Onderwerpen:

Een leuke groep themacoördinatoren is al aan de slag. Zij vangen nu met het team alle thema's op, maar kunnen nog extra coördinatoren gebruiken rondom de thema's:

 • Bouwen en Wonen
 • Familie, Zorg en Gezondheid
 • Overheid en Democratie
 • Verkeer en Vervoer
 • Werk

Interesse? Stuur je CV en motivatie direct op. Of heb je nog vragen? Stuur een mailtje naar: Ernst.Boutkan@volteuropa.org


Campagne


Communicatie

We zijn op zoek naar mensen die het social media team willen versterken. Als jonge en nieuwe politieke partij hebben we een consistente online aanwezigheid nodig. Een sterke band met onze online achterban is cruciaal voor de verdere uitbouw van de partij.

Wat zoeken we?

Zelfstandige, creatieve en flexibele mensen met een basiskennis van een of meerdere van de volgende kanalen: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube en Linkedin.

Voor het Instagram kanaal zou het fantastisch zijn als de persoon enige kennis van fotografie en beeldbewerking heeft, maar dit is geen vereiste.

Wat ga je doen?

Je gaat deel uitmaken van het social media team van Volt Nederland en wordt (co)editor van een van de bovengenoemde kanalen. Je taken zijn:

 • Op jacht naar inhoud.
 • Pakkende beschrijvingen maken.
 • Inbox-berichten beantwoorden
 • Berichten pushen en jouw pagina / account promoten.
 • Interactie met ons publiek.
 • Evenementen online aanmaken en ervoor zorgen dat ze vervolgens op de pagina / account worden promoot.
 • De pagina / account actueel houden. (pagina-informatie, profielfoto, banner, etc.)
 • Analyseren van de resultaten
 • Bezoeken van Volt-evenementen, vergaderingen, meetups voor originele inhoud.

Geschatte tijd investering:

+/- 4 - 8 uur per week

Resultaat van jou werk:

 • Nieuwe vrienden voor het leven (het social media team bestaat uit de crème de la crème van Volt).
 • Je helpt Volt de grootste partij op social media te worden
 • Jouw boodschappen worden wekelijks beloond met duizenden likes.

Klinkt goed? Ben jij de social media rockster die we zoeken?

Meld je dan aan bij Joost Bartels!Fundraising


Juridisch