Humane migratie

Europa heeft de morele plicht om vluchtelingen op te vangen. Ieder mens heeft recht op een veilig leven, en daarom wil Volt betere afspraken voor de opvang van vluchtelingen. Een verscheidenheid aan arbeidsmigranten op de Europese arbeidsmarkt kan bijdragen aan het welzijn van zowel de Europese landen als dat van de herkomstlanden.

  • Zorg voor een eerlijk, doelmatig en snel asielbeleid, door EU-richtlijnen die voorzien in kortere asielprocedures en sociale, juridische en psychologische bijstand.
  • Het Dublin-systeem moet worden hervormd en aangevuld met een geschillenregeling, dat voorziet in boetes en straffen voor lidstaten die hun verantwoordelijkheid niet nemen.
  • Asielzoekers moeten vanaf de eerste dag toegang hebben tot de arbeidsmarkt en hun vaardigheden moeten sneller worden benut.