Humane migratie

Europa heeft de morele plicht om vluchtelingen op te vangen. Ieder mens heeft recht op een veilig leven, en daarom wil Volt betere afspraken voor de opvang van vluchtelingen. Een verscheidenheid aan arbeidsmigranten op de Europese arbeidsmarkt kan bijdragen aan het welzijn van zowel de Europese landen als dat van de herkomstlanden.