Algemene Vergadering

Dit is het belangrijkste orgaan van de organisatie. De leden komen 1 à 2 keer per jaar samen om de strategie van de beweging te bepalen en belangrijke beslissingen te nemen. Elk lid heeft stemrecht.