Gelijke rechten

Volt wil een eerlijk en rechtvaardig Europa met gelijke rechten en kansen voor alle mensen in heel Europa. In het huidige Europa leven te veel mensen in armoede of onzekerheid. Dit wil Volt veranderen zodat iedereen kan meeprofiteren van de globalisering.

Gelijke kansen voor iedereen

  • Geef ieder individu toegang tot dezelfde rechten, procedures en samenlevingsvormen.
  • Doorbreek het glazen plafond en verplicht vrouwelijke bestuursleden in ieder groot bedrijf vanaf 2025.
  • Garandeer het recht op abortus tot minimaal het eind van het eerste trimester en beschikbaarheid van anticonceptie in elk Europees land.

Geen armoede in Europa

  • Garandeer een minimuminkomen boven de armoedegrens voor alle Europese burgers.
  • Bescherm werknemers tegen negatieve gevolgen van economische migratie binnen Europa door sociaal beleid in de verschillende Europese landen op elkaar af te stemmen.
  • Maak wonen betaalbaar door sociale woningbouw te stimuleren en te experimenteren met nieuwe woonvormen.

Word vriend van Volt!

Een jonge, progressieve beweging voor een daadkrachtig en humaan Europa

  • Nieuwsbrief met standpunten, meningen en nieuws
  • Uitnodigingen voor events door heel Nederland en erbuiten
  • Een uitgebreid Europees netwerk
  • En heel veel Karmapunten!