Gelijke kansen

Volt zet zich in voor een diverse en inclusieve samenleving. Wij geloven in gelijke rechten en kansen voor iedereen. Wij geloven in een samenleving waarin etniciteit, geaardheid of geloofsovertuiging, niet bepalend zijn voor de kansen die iemand krijgt in het leven. Iedereen is gelijk, dus iedereen heeft recht op dezelfde kansen. Voor ons is een open en gelijke samenleving een gezonde en eerlijke samenleving. Diversiteit is een kracht die vernieuwing, energie en meer begrip voor de ander brengt. Wij respecteren de verschillen tussen mensen en zoeken verbinding op basis van de waarden die ons binden.

Voor Volt is een diverse en inclusieve samenleving dus ook de basis voor een gezonde, sociale en stabiele samenleving. We zetten allemaal een extra stapje voor de mensen met wie wij ons verbonden voelen en we gaan allemaal vooruit door constructieve dialoog. In Nederland. In Europa. In de wereld. Wij bouwen verder aan de democratische en constitutionele basis die iedereen gelijke kansen geeft en wij creëren ruimte voor maatwerk. Dit betekent dat wij ons niet richten op uitsluitende voorwaarden, maar de nadruk leggen op vormende voorwaarden. Wij geloven dat iedereen kan bijdragen aan onze samenleving en willen duurzame verandering. Persoonlijke ontwikkeling en gelijke waardering in beloning en ontwikkelingsmogelijkheden zijn daarin essentieel. Volt legt hiermee een fundament van gelijkwaardigheid voor iedereen.