1. ALGEMEEN

1.1 Wat is Volt?

Volt is een pan-Europese, progressieve beweging die op een vernieuwende manier de politiek wil bedrijven om tot echte verandering te komen voor alle Europeanen. We streven naar een verenigde, eerlijke en open Europese Unie die kansen biedt aan iedereen.

1.2 Hoe is Volt begonnen?

Volt is opgericht door Andrea Venzon, momenteel ook de door de leden gekozen voorzitter. Andrea was geïnspireerd om dit project te starten door Brexit en de sombere trends van 2016. Op 29 maart 2017, toen Artikel 50 werd geactiveerd, was Volt slechts een Facebook-pagina met vijf mensen die bereid waren om zich te verzetten tegen de status-quo. Zonder geld, grote namen of politieke steun is Volt nu uitgegroeid tot een beweging van duizenden supporters in elk land binnen de Europese Unie. Volt ziet de reactionaire, populistische tendens die de waarden bedreigen waar onze leden in geloven. Ook ziet Volt dat traditionele politieke partijen geen aantrekkelijk en pragmatisch antwoord hebben op de uitdagingen van onze tijd. Volt gaat daarom meedoen met de Europese verkiezingen.

1.3 Wat gaat Volt doen?

Volt is een transnationale Europese beweging die zich richt op het opstarten van politieke partijen in verschillende Europese landen met dezelfde waarden, politieke richtsnoeren en doelstellingen. Deze partijen gaan meedoen aan verkiezingen op Europees, nationaal en lokaal niveau. Het eerste doel is het winnen van de Europese verkiezingen van 2019. Volt wil zich kandidaat stellen voor de Europese verkiezingen in minstens 7 Europese landen. Waarom 7? Want als de beweging erin slaagt om 25 Europarlementariërs uit 7 Europese landen te laten verkiezen, kan ze de eerste onafhankelijke politieke groep in het Europees Parlement worden - iets dat nog nooit in de geschiedenis van dit continent is bereikt! Na de Europese verkiezingen zal Volt ook voor nationale en lokale verkiezingen campagne gaan voeren. In Europa en verder!

1.4 Is Volt alleen in EU-lidstaten aanwezig?

Nee. Als pan-Europese beweging willen we aanwezig zijn en verkiezingen houden in elk Europees land, lid of geen lid van de Europese Unie.

1.5 Waar staat de naam “Volt” voor?

Volt komt van de internationale meeteenheid voor elektrische spanning. We hebben voor deze naam gekozen omdat we ernaar streven nieuwe energie naar Europa te brengen! Daarnaast verbeeldt het ons snelle en efficiënte team. Bonus: het gebruiken van een internationaal woord maakt het voor ons mogelijk om dezelfde naam in heel Europa te gebruiken.

2. POLITIEKE POSITIES

2.1 Wat willen jullie bereiken?

Een verenigd Europa dat haar burgers en inwonenden waardeert en in staat stelt om hun unieke potentieel te bereiken en zo samen tot de hoogste standaard van menselijke, maatschappelijke, ecologische en technische ontwikkeling te komen.

2.2 Hebben jullie een visie voor hoe Europa zou moeten werken?

We zijn thuis in onze gemeenschappen. We zijn thuis in onze regio's. We zijn thuis in onze landen. We zijn thuis in Europa. We willen onze problemen zo dicht mogelijk bij de burger oplossen. Op het moment is Europa niet in staat om haar problemen op te lossen, waar de burgers de gevolgen van ondervinden.

2.3 Waar staan jullie op het politieke spectrum?

We zijn voor een democratisch systeem gebaseerd op de rechtsstaat. We positioneren ons niet als links of rechts, maar willen goede oplossingen vinden voor de problemen die we om ons heen zien en ervaren. Ons beleid is altijd cijfermatig en gebaseerd op onderzoek.

2.4 Wat zijn jullie politieke waarden?

Volt steunt en volgt de grondbeginselen van de Europese Unie - menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en mensenrechten - en de ontwikkeling van een samenleving waarin inclusie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en non-discriminatie de boventoon voeren.

Wij zijn van mening dat er nog veel te verbeteren valt in onze gemeenschappen en dat we moeten streven naar niets minder dan de hoogste levensstandaard voor alle inwoners. Daarom hebben we Volt opgericht. De belangrijkste gedeelde waarden die onze progressieve visie op Europa inspireren zijn:

  • Menselijke waardigheid. Wij geloven in de onvoorwaardelijke waardigheid van de mens. Dit respect en de waardering voor elk mens is een uitgangspunt voor onze beleidsvorming.
  • Gelijke kansen. Wij geloven in het recht van elk mens om de eigen unieke talenten te ontplooien, ongeacht je levensomstandigheden. Om onze visie op Europa te realiseren willen we gebruik maken van het potentieel van elke burger en we kunnen het ons dus niet veroorloven om toe te staan ​​dat economische omstandigheden, discriminatie of vooroordelen sommigen in de weg zitten en anderen bevoorrechten.
  • Vrijheid. Wij geloven in en steunen alle vrijheden die zijn verankerd in het Handvest van de grondrechten van de EU. De invulling van sommige burgerrechten variëren echter nog steeds van lidstaat tot lidstaat. We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat alle burgers dezelfde mate van vrijheid genieten - of het nu gaat om burgerrechten of het starten van een onderneming - ongeacht in welk deel van onze Unie ze wonen.
  • Gerechtigheid. Wij geloven dat rechtvaardigheid niet alleen gelijke behandeling voor de wet betekent, maar ook juist refereert naar een rechtvaardige en eerlijke samenleving. In zo’n samenleving bestaat sociale mobiliteit, is sociale zekerheid een recht voor iedereen, wordt economische ongelijkheid verminderd en het milieu beschermt voor het algemeen welzijn van de generaties nu en de generaties die nog geboren moeten worden.
  • Duurzaamheid: onze focus is vooruitgang naar een betere toekomst. Duurzaamheid is hiervoor de sleutel. Onze economieën moeten zowel ecologisch als fiscaal duurzaam zijn, zodat toekomstige generaties kunnen genieten van een gezonde en leefbare omgeving, niet belast met schulden uit het verleden.

2.5 Waarom moet ik op jullie stemmen?

Omdat we net zo sceptisch tegenover politiek zijn als jij! En hoewel sommigen van ons experts zijn, we zijn allemaal nieuwsgierig, gepassioneerd en optimistisch. We bieden een gezamenlijk geluid aan iedereen die wil helpen bouwen aan de toekomst van Europa.

2.6 Zijn jullie verbonden aan een andere politieke partij?

Nee.

3. FINANCIERING

3.1 Hoe worden jullie gefinancierd?

Tot nu toe zijn al onze inkomsten afkomstig van privé-giften van de leden of hun familie en vrienden. We hebben met succes verschillende crowdfunding-campagnes opgezet en we streven ernaar op deze manier door te gaan. Daarnaast vragen we stichtingen om ons te ondersteunen bij specifiek projecten (bijvoorbeeld ons Fellowship-programma).

Created with NationBuilder