Europese, Nationale en Lokale Teams

Deze zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van onze beweging. Er wordt onderling veel samengewerkt, ook tussen verschillende niveaus, wat zorgt voor sterke coördinatie en afstemming.