Europa, Een Economische Grootmacht?

Amsterdam, 17 januari - Volt presenteert het tweede gedeelte van zijn Europese verkiezingsprogramma, waarmee de Europese politieke partij door heel Europa campagne voert in aanloop naar de Europese Parlementsverkiezingen. Centraal staan Volts plannen om van de EU een economische grootmacht te maken.

"Alleen door op Europees niveau meer samen te werken, kunnen we economische stabiliteit en sociale zekerheid garanderen," aldus Reinier van Lanschot, lijsttrekker van Volt Nederland. "Daarom is het fantastisch om te zien dat dit evenement tegelijkertijd plaatsvindt in meer dan veertig steden door heel Europa. Met oog op de toekomst wil Volt de discussie aangaan over technologische ontwikkelingen, het innoveren van onderwijs en de toekomst van werk."

Volt erkent dat de Europese economie onder druk staat door nationale politiek en andere grote economieën. Het wil de Europese economie robuuster maken en groei stimuleren door het invoeren van een Eurozone+ begroting en een volledige Economische en Monetaire Unie. Verder moet de Europese Centrale Bank bevoegdheden krijgen om werkgelegenheid en economische groei te stimuleren en moeten multinationals eerlijk belasting gaan betalen, door het invoeren van een Europese minimale vennootschapsbelasting van 15%. Volt wil investeren in vernieuwend onderwijs en een leven lang leren. Verder moeten Europees ondernemerschap, nieuwe vormen van werk en arbeidsmobiliteit worden gestimuleerd, op een manier waarbij werknemers voldoende bescherming en zekerheid worden geboden.”

Volt is de eerste politieke partij die in heel Europa actief is met dezelfde naam en hetzelfde programma. Het is opgericht na het Brexit referendum om een antwoord te bieden op het opkomend populisme en de verdeeldheid binnen Europa, inmiddels is Volt actief in alle lidstaten van de EU. Volt streeft naar meer eenheid binnen Europa en wil zo de Europese positie in de wereld versterken.

Volgens de 29-jarige Van Lanschot kan dit alleen als we op Europees niveau politiek gaan bedrijven. Van Lanschot: "28 nationale belangen gaan Europa én Nederland niet verder brengen. Alleen door samen te werken kunnen we de grote uitdagingen van deze tijd het hoofd bieden. Daarom zijn er Europese partijen nodig die de belangen van alle Europese burgers behartigen. Daarom bestaat Volt."

Volt doet in zeven Nederlandse steden mee aan het evenement: Amsterdam, Alkmaar, Den Haag, Utrecht, Deventer, Eindhoven en Maastricht.

Voor meer informatie:
Jasper Munnichs
PR Volt Nederland
+31 6 48254393
jasper.munnichs@volteuropa.org