Beter Europa

Volt wil de EU hervormen zodat deze democratischer en transparanter wordt. Zo kunnen we samen een daadkrachtige EU bouwen, die de grote problemen van deze tijd aan kan pakken.

De EU terug naar de mensen

 • Meer democratie
 • Transparantie in plaats van achterkamertjespolitiek
 • Minder invloed van belangenorganisaties en bedrijfsleven

De EU rechtvaardig

 • Humaan migratiebeleid
 • Gelijke kansen voor iedereen
 • Geen armoede in Europa

De EU duurzaam

 • Stop uitstoot broeikasgassen
 • Minder afval
 • Schone lucht

De EU welvarend

 • Uitstekend onderwijs
 • Eerlijke belastingen
 • Onderzoek, ontwikkeling en innovatie
 • Europese arbeidsmarkt

De EU een wereldmacht

 • Sterke politieke en economische unie
 • Samen sterk in de internationale politiek
 • Samen veilig

Word vriend van Volt!

Een jonge, progressieve beweging voor een daadkrachtig en humaan Europa

 • Nieuwsbrief met standpunten, meningen en nieuws
 • Uitnodigingen voor events door heel Nederland en erbuiten
 • Een uitgebreid Europees netwerk
 • En heel veel Karmapunten!