Er in of eruit? De populisten van Italië moeten beslissen over Eurolidmaatschap - Financial Times

De Financial Times, de leider onder de economische en financiële Britse nieuwsbladen, bediscussieert de positie van de populistische bewegingen in Italië, alsmede Europees nieuws inclusief berichtgeving over Volt.

Taal: Engels

 

https://www.volteuropa.org/in_or_out_italy_s_populists_have_to_choose_on_euro_membership

Created with NationBuilder