Elske Uildriks-Kroesen

Lieve Volters, als 70-jarige ben ik voor het eerst van m’n leven, trots lid van een politieke partij. Het geeft me zoveel hóóp dat de Europese jeugd opstaat en zegt: ‘De toekomst is van ons, en wij willen die mede vorm geven en daar verantwoordelijkheid voor dragen’. Ik voel me heel erg thuis in Volt, een politieke partij die mijn levenslange ideaal: een federaal Europa nastreeft. Net als Winston Churchill dat ook deed, 70 jaar geleden.

Laat ik mezelf introduceren. Ik ben dus Elske Uildriks-Kroesen, moeder van 3 zoons, schoonmoeder van 3 schoondochters en oma van 5 kleinkinderen. Ik ben geboren in Soerabaja, mijn vader was marine-officier, mijn moeder huisvrouw. Mijn jeugd heb ik doorgebracht in Den Haag, Den Helder en tijdens mijn puberteit heb ik 3 jaar in Amerika (Norfolk, Virginia) gewoond, tijdens het presidentschap van J.F. Kennedy. Vanaf toen is mijn politieke interesse gewekt.

Ik heb echt het gevoel dat we op een keerpunt staan in deze wereld. Óf we laten de wereld uiteenvallen in nationalistische en populistische landen óf we houden vast aan de democratie en maken de wereld beter, rechtvaardiger en socialer. Duidelijk moge zijn dat ik voor dat laatste ben. Dat begint met de economie en de politiek. Beide zijn filosofisch: denken over en een debat voeren over hoe we onze samenleving willen inrichten. Beide zijn van iederéén, niet alleen van beroepseconomen en beroepspolitici. Zo moeten we de burgers weer bij zowel de politiek als de economie brengen.

Alle beroepspolitici houden vast aan economische groei (groei van het BBP). Maar iedereen voelt wel aan dat groei niet eeuwig door kan gaan. Dus moet het roer drastisch om. De economie moet niet alleen duurzamer, maar ook radicaal anders. Minder consumeren. De banen worden niet ‘weggekaapt’ door migranten, maar door de technologie. Daarom is het mogelijk minder te werken, zoals de bekende econoom John Maynard Keynes een eeuw geleden al voorspelde: hij meende dat een 15-urige werkweek mogelijk was in 2030.

Sinds augustus 2018 vul ik een groot deel van mijn tijd met Volt. Sinds augustus voer ik met mijn Voltmaatje Janneke Lely campagne voor Volt in Nederland. Elke 2 weken gaan we in het weekend in Nederlandse steden en dorpen campagne voeren; spreken we op straat mensen aan. En dat vínden we leuk!!! Inmiddels hebben we op WikiVolt tips staan over het campagnevoeren en geven we ook workshops over campagnevoeren. Ook ben ik er heel trots op dat ik op de kieslijst voor het Europees parlement ben gekozen, op plaats 16, midden tussen al die enthousiaste Voltjeugd. Ik hoop op die manier de diversiteit binnen Volt te vergroten.