Een zoektocht naar een gebalanceerd migratiedebat

Wow, wat was dit een proces. Of althans, wat ís dit een proces! Het begon met het ontrafelen van het Europese Volt-beleid. Nu staan we aan het begin van de tweede fase voor het Nederlandse beleid. In de komende maanden gaan we met verschillende experts in gesprek over de thema’s die door Volt-leden zijn aangedragen.

Binnen mijn thema, ‘Migratie en Reizen’, word ik steeds meer uitgedaagd door krantenkoppen en uitspraken in de media over migratie. Het kan er best heftig aan toe gaan, zoals je waarschijnlijk ook wel hebt gemerkt. Ik probeer me in die debatten steeds te herinneren waarom ik aan deze taak ben begonnen; dat is om een eerlijk en gebalanceerd migratiebeleid te schrijven.

Dat ik door zoveel leden als niet-leden op integratie ben gewezen als belangrijk(ste) onderwerp binnen het thema migratie, had ik niet verwacht. Ik blijf me verbazen over de tegenstelling tussen wij en zij die er in onze belevingswereld blijft bestaan. Het feit dat het wij-zij denken zo verankerd ligt in het migratievraagstuk verstart me soms en schrikt me af om verder te gaan.

Wat ik ook van leden heb gehoord is de vraag om de oorzaken van migratie te onderzoeken, dus eigenlijk om het migratievraagstuk vanuit een meer holistische visie te bekijken. Hoe komt het dat er zulke grote verschillen bestaan in de wereld waardoor migratie op gang komt? Hoe kan het dat welvaart wel de ene kant op kan stromen, maar vrijwel nooit de andere kant op? Die vragen stellen me gerust, want dat is naar mijn mening dé manier waarop we het migratievraagstuk gelijkwaardiger kunnen benaderen.

Met die gedachte wil ik dan ook afsluiten en deze gelegenheid gebruiken om je te vragen om eens met een holistische visie naar onze Nederlandse en Europese samenleving te kijken. Wat als Europa geen migratieachtergrond had; wat als er geen wit of zwart was; wat als er geen christendom of islam was? Zouden we Nederland en Europa dan anders zien? Zouden we dan concreter aan de slag gaan om onze samenleving gelijkwaardiger te maken? Zou dat niet veel meer de Volt-gedachte zijn?

Iesja Westerbeek

Thema-coördinator ‘Migratie en Reizen’

Geplaatst op 2020-03-04.