2. Economische renaissance

Europese economieën moeten de motor worden van de vooruitgang van de samenleving en zorgen voor een fatsoenlijke levensstandaard voor iedereen. Om onze visie te verwezenlijken, hebben we drie belangrijke hefbomen vastgelegd: het wederopbouwen van economisch uitgedaagde gebieden, het bevorderen van leiderschap in innovatie en het aandringen op de EU om een 'sociale unie' te worden. Dit vereist innovatieve concepten en beleid om bureaucratie te verminderen, de arbeidsmarkt te versterken, innovatie in onze economieën te stimuleren, te investeren in slimme en duurzame productiviteit en handel, werkloosheid aan te pakken en een meer uniform Europees sociaal en fiscaal systeem te creëren.