Digitale zaken

Op woensdag 19 februari publiceerde de Europese commissie haar digitale strategie. Deze digitale strategie bestaat uit plannen op het gebied van cyberveiligheid, privacy, democratie en digitale infrastructuur. De ambitie is om Europa te digitaliseren op een open, rechtvaardige en democratische manier.

Ook in Nederland is de politiek langzaam wakker aan het worden en begint men in te zien dat een structurele benadering van digitalisering noodzakelijk is. Zo is er een parlementaire commissie bezig met een onderzoek naar hoe de Tweede Kamer meer grip kan krijgen op digitalisering. Deze commissie onderzoekt hoe de Tweede Kamer de kennispositie kan versterken op het gebied van digitalisering en op welke wijze de Tweede Kamer meer grip kan krijgen op gewenste en ongewenste ontwikkelingen samenhangend met digitalisering (controlerende en wetgevende taak). De resultaten van dit onderwerp worden in april 2020 verwacht.

Het is bemoedigend om te zien dat deze vraag aansluit bij de inhoud van het thema digitale zaken van Volt Nederland. Zo is ook precies één van de belangrijkste onderwerpen van het thema, de vraag ‘op welke manier de politiek meer grip kan krijgen op digitale ontwikkelingen?’. Déze (identieke) vraag komt niet bij de parlementaire commissie vandaan, maar bij de leden van Volt. En wij denken een antwoord te hebben.

We leven in een tijd waarin onze digitale infrastructuur minstens zo belangrijk is als de fysieke infrastructuren, zoals (spoor)wegen en fietspaden. Rechtbanken, ziekenhuizen, politiebureaus en andere maatschappelijke voorzieningen zijn allemaal afhankelijk van functionerende netwerken. Ondanks het toenemende belang, heeft de overheid op dit moment amper invloed op de wijze waarop onze digitale infrastructuur wordt georganiseerd. De meest logische oplossing voor dit probleem: het samenbrengen van alle overheidsinspanningen rondom digitalisering in één ministerie.

Het Ministerie van Digitale Zaken zou verantwoordelijk zijn voor het opstellen en uitvoeren van beleid rond digitalisering. Door alles met betrekking tot digitalisering en onze digitale infrastructuur onder één ministerie onder te brengen, in plaats van onder verschillende ministeries, kan het Ministerie van Digitale Zaken ervoor zorgen dat de Nederlandse samenleving als geheel profiteert van digitalisering en dat de digitale infrastructuur van Nederland minder kwetsbaar wordt. Dit is goed voor onze welvaart én onze veiligheid.

Geplaatst op 2020-03-04.