Digitale zaken

Onze maatschappij is in de laatste decennia versneld gedigitaliseerd. Het internet is een onmiskenbaar onderdeel van onze samenleving geworden en onze levens vinden steeds meer plaats in de virtuele wereld. Dit brengt zowel nieuwe kansen als nieuwe uitdagingen met zich mee.

De toenemende rol van technologie in ons dagelijks leven stelt ons voor moeilijke keuzes. Wij willen graag steeds meer gebruikmaken van digitale hulpmiddelen, én wij willen dat onze privacy blijft gewaarborgd. Ook kan technologie ons leven goedkoper en schoner maken, alleen het zijn vooral de meer welvarende mensen en bedrijven die er gebruik van kunnen maken. Tenslotte willen wij de beste en nieuwste technologie benutten, maar veiligheidsrisico’s en de invloed van buitenaf zijn steeds grotere zorgen. Volt zet in op het gebruiken van de kansen van digitale innovatie en geeft antwoord op uitdagingen.

Volt gelooft dat digitalisering de efficiëntie van de overheid en het leven van inwoners op een verantwoorde manier kan verbeteren. Wij geloven dat digitale innovatie ons kan helpen om de democratie van de 21ste eeuw vorm te geven, de publieke dienstverlening te verbeteren en om onze impact op de natuurlijke leefomgeving te verminderen.

Zeker in de publieke sector, de gezondheidssector en de landbouwsector zien wij grote kansen. In deze sectoren wil Volt een digitale revolutie starten. Hiervoor willen wij een nauwere samenwerking tussen de publieke sector en private partijen stimuleren. Alleen met de blik vooruit kunnen Nederland en Europa optimaal profiteren van de kansen van digitalisering. Daarbij horen flinke investeringen in een Europese strategie. Alleen samen garanderen we onze digitale vrijheid en veiligheid.