Democratie van de 21e eeuw

In Nederland heeft de meerderheid van de mensen boven de 15 jaar vertrouwen in de medemens, de pers, banken, politie, de Tweede Kamer en in de Europese Unie. De meerderheid gaat naar de stembus bij verkiezingen (voornamelijk bij landelijke verkiezingen). Dit zijn positieve cijfers waar we trots op kunnen zijn.

Ondanks deze cijfers zijn er ook indicaties dat onze democratie niet in alle opzichten de goede kant op gaat. Er bestaan spanningen tussen bevolkingsgroepen en nemen naar verwachting alleen maar toe. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar veel verschillende groepen op het Malieveld zien verschijnen. Protesten van boeren, jongeren, het onderwijs en de zorg. Hoe kan het dat de cijfers laten zien dat het vertrouwen hoog is, maar dat toch veel groepen protesteren omdat zij zich niet gehoord voelen in de politiek? Hoe overbruggen we deze spanningen? Voor Volt is het signaal duidelijk: democratische verandering is gewenst.

Volt neemt de verantwoordelijkheid om de brug te slaan tussen de samenleving en de politiek. Iedereen heeft een stem en voor ieders stem moet een plek zijn. Iedereen krijgt de mogelijkheid om bij te dragen aan de manier waarop we bestuurd worden. Met gebruik van technologie en de inzichten van ‘wijsheid van de menigte’ (crowdocracy), slaan wij die brug. Volt bouwt aan eerlijke, transparante, democratische systemen die alle Europeanen in staat stellen om hun stem te laten horen.

Op lokaal, nationaal en Europees niveau betrekken wij inwoners bij het bepalen van de belangrijkste uitdagingen en het bedenken van oplossingen. Deze structuren en waarden leggen wij vast in onze maatschappij en worden gewaarborgd in onze rechtstaat. Volt maakt van Nederland hét schoolvoorbeeld van democratische vernieuwing en burgerparticipatie. Een land waarbij dialoog, politieke interesse en de rol van de burger centraal staan. Wij voeren democratische hervormingen door aan de basis van het democratische systeem en ankeren die in juridisch geldende afspraken. Wij moderniseren de democratie en brengen de democratie naar de 21e eeuw. Wij maken de democratie weer van iedereen.