De kop is eraf!

Volt Nederland heeft een ambitieus doel gesteld: in de zomer van 2020 moet er een nationaal beleidsprogramma liggen. Dit beleidsprogramma vormt het fundament van het verkiezingsprogramma waar wij campagne mee gaan voeren voor de tweedekamerverkiezingen in maart 2021. De basis voor ons beleidsprogramma hebben we al, dat is het beleid dat op Europees niveau is vastgesteld (Mapping of Policies). Hier moeten we nu een Nederlands huis op bouwen.

In oktober is het beleidsteam begonnen met fase 1. Deze eerste fase loopt tot en met december/januari. In fase 1 halen wij input op bij jullie, de leden van Volt Nederland. Aan het einde van fase 1 hebben we voor elk thema een visie ontwikkeld en een lange lijst van beleidsonderwerpen. Deze beleidsonderwerpen werken we in fase 2 (januari tot en met februari/maart) verder uit. Met experts en externe partijen toetsen we de opgehaalde input en zetten we dit om in een eerste opzet voor beleidsstukken. In fase 3, van april tot en met mei/juni, beginnen we deze beleidsstukken te smeden tot één samenhangend geheel. In fase 4 distilleren we uit dit nationale beleidsprogramma een verkiezingsprogramma, zodat we vanaf augustus 2020 klaar zijn voor de campagne!

Dit schrijfproces doen wij natuurlijk niet alleen. De leden van Volt zijn het fundament van de beweging en jullie zijn dan ook degenen die het beleid bepalen. Hiervoor organiseren wij samen met de stedenteams beleidsavonden om input op te halen, trekken wij een aantal weekenden het land in en komt er minstens in elke fase één feedbackmoment waarop jullie kunnen schieten op de concepten die wij hebben afgerond. Daarnaast zullen we vanaf deze week in de nieuwsbrief stilstaan bij de verschillende thema’s en de activiteiten van de themacoördinatoren met jullie delen. Deze week beginnen we met de thema’s ‘migratie en reizen’ en ‘klimaat, milieu & natuur’.

Het nationale beleidsteam

(Foto onder CC-BY-SA-licentie vrijgegeven door ministeriebz)