Volt hoekWe hebben geen zetel maar zijn ontzettend trots op het resultaat dat we samen hebben neergezet. 

(for English scroll down)

Allemaal ontzettend bedankt!

De definitieve uitslag moeten we nog afwachten, maar de exit polls zijn wel al bekend. Daarin hebben wij helaas niet genoeg stemmen gekregen voor een zetel.

Toch zijn we enorm trots op het resultaat. Met beperkte middelen hebben we door het enthousiasme en inzet van onze vrijwilligers en onze positieve boodschap ontzettend veel stemmen binnengehaald. Heel erg veel dank aan alle vrijwilligers en supporters!! Een paar maanden geleden kende nog bijna niemand Volt en door jullie inzet hebben gister 100.000 Nederlanders op Volt gestemd! Dit zijn 2-3 Tweede Kamer zetels. Dus op naar de volgende verkiezingen!

Volgende verkiezingen? Wacht even. Volt doet nog mee aan de Europese verkiezingen in Duitsland, Luxemburg, Bulgarije, Spanje, Zweden en België! Zij stemmen allemaal pas op zondag, dus laten we de andere Volters een boost geven op social media!


Zet het in je agenda

Na deze eerste verkiezingen verheugen wij ons op het verder uitbouwen en ontwikkelen van Volt. Er staat veel moois voor de boeg! Meer informatie volgt nog maar zet de volgende data alvast in je agenda!

  • 13 juli - Nationale Volt borrel. 
  • 31 augustus - tweede Volt congres. 

Lid worden?

Dat kan al vanaf € 2,50 per maand.

 

Donaties

Vacatures

Voor de campagne hebben we geld nodig. Je kunt natuurlijk zelf doneren, maar helpen kan ook op andere manieren. Kijk hier wat je kunt doen.

We zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om ons team te versterken. Benieuwd naar onze vacatures? Kijk hier voor een overzicht.

 

Groet,

Aida, Lars, Liping, Tom, Onno, Laurens, en Jason


   

 

 

Thanks so much!

We still have to wait for the final result, but the exit polls are already in. Unfortunately, it seems we did not receive enough votes for a seat.

Still, we are extremely proud of the result. With limited resources, thanks to the enthusiasm and dedication of our volunteers and our positive message, we have received an incredible amount of votes. Thank you so much to all volunteers and supporters!! A few months ago almost nobody knew Volt, but because of your efforts 100.000 Dutch people voted for Volt yesterday! That would mean 2-3 Tweede Kamer seats. So on to the next election!

Next elections? Wait a second. Volt is still taking part in the European elections in Germany, Luxembourg, Bulgaria, Spain, Sweden and Belgium! They all only vote on Sunday. Let's give them a final boost through social media!

 


 Save the dates! 

Now that our first elections are behind us, we look forward to the further expansion and development of Volt. There are many beautiful things ahead! Like some national assemblies. More information will follow but save the dates below!

  • July 13 - National Volt drink.
  • August 31 - second Volt congress.

 


Want to join us?

You can become a member for only € 2,50 per month.

Donations

Vacancies

To run our campaign, we need money! Of course you can donate yourself, but there are other ways to help. See what you can do here.

We are always looking for enthusiastic volunteers to strengthen our team. Curious about our vacancies? You'll find an overview here.

 

Best,

Aida, Lars, Liping, Tom, Onno, Laurens, and Jason