De EU welvarend

Veranderingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt gaan snel. Om te zorgen dat iedereen mee kan komen, wil Volt onderwijs, ondernemerschap en eerlijke concurrentie stimuleren. Zo moet er flink geïnvesteerd worden in innovatie en een einde komen aan de belastingontwijking van multinationale bedrijven. Zo kunnen we samen bouwen aan een rechtvaardige en welvarende toekomst voor iedereen.  

Uitstekend onderwijs

 • Geef iedereen de mogelijkheid om een leven lang te leren, zodat kennis en vaardigheden mee ontwikkelen met de samenleving.
 • Investeer in passend onderwijs dat aansluit bij de moderne maatschappij, door onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe en bestaande onderwijsmethodes.
 • Maak werken in het onderwijs aantrekkelijker in heel Europa door goede arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden tot bijscholing.
 • Geef studenten van ieder opleidingsniveau de mogelijkheid om te studeren in een ander Europees land.

Eerlijke belastingen

 • Standaardiseer de manier waarop belastingen in Europese landen worden berekend.
 • Voorkom een ‘race-to-the-bottom’ door minimale belastingtarieven in te stellen voor multinationals.
 • Voer een Europese omzetbelasting in die techbedrijven van buiten de EU verplicht belasting te betalen in de lidstaat waar de omzet is gemaakt om belastingontduiking te voorkomen.
 • Stel een progressief belastingssysteem in, zodat de hoogte van de belasting afhangt van de grootte van een bedrijf.

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

 • Verdubbel uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling tot 4% van het BBP in alle lidstaten vóór 2025 om vaart te zetten achter vergroting van kennis over en ontwikkeling van technologische oplossingen voor de grote hedendaagse problemen in de samenleving.
 • Investeer meer in kunstmatige intelligentie, verbeter samenwerkingen en kennisuitwisseling op dit gebied en maak het voor iedereen toegankelijk.

Europese arbeidsmarkt

 • Verbeter de aansluiting tussen vraag en aanbod op de gemeenschappelijke arbeidsmarkt, door uitwisseling van werkgelegenheid en capaciteit tussen Europese landen makkelijker te maken.
 • Verbeter afstemming en geldigheid van diploma’s en certificaten in heel Europa.
 • Stem werkgerelateerde sociale, juridische en medische voorzieningen af binnen Europa voor een eerlijke arbeidsmarkt.