De EU terug naar de mensen

De Europese Unie is de som van 500 miljoen Europeanen. Zij moeten hun stem kunnen laten horen in de grote uitdagingen van deze tijd. Het Europees parlement, de vertegenwoordiging van die stemmen, moet daarom meer macht en bevoegdheden krijgen. Om Europeanen dichter bij de besluitvorming te betrekken, wil Volt dat meer Europese bevoegdheden gepaard gaan met vergaande hervormingen om de EU democratischer te maken.   Zo nemen Europeanen hun toekomst in eigen handen.

Meer democratie

 • Maak van Europa een federale unie waarin beslissingen worden genomen door het Europees Parlement.
 • Geef de kiezer de optie om voor een transnationale, grensoverschrijdende Europese partij te stemmen door deze partijvorm toe te staan.
 • Stel een door het volk gekozen Europese president aan met de taak om boven de partijen te staan en eenheid binnen de EU te waarborgen.
 • Stel een door het parlement gekozen minister-president aan die de Europese regering leidt.

Transparantie in plaats van achterkamertjespolitiek

 • Verplicht openbaarmaking van partijstandpunten over actuele onderwerpen.
 • Leg alle onderhandelingen vast en maak deze openbaar voor iedereen.
 • Maak stemmingen in het Europees Parlement en hun resultaten openbaar.

Minder invloed van belangenorganisaties en bedrijfsleven

 • Registreer alle lobbyactiviteiten in een openbaar register.
 • Introduceer een strenge gedragscode voor lobbyactiviteiten.
 • Verminder belangenverstrengeling tussen politiek en bedrijfsleven door een verplichte wachttijd bij een overstap tussen het bedrijfsleven en de overheid binnen dezelfde economische of maatschappelijke sector.
 • Verplicht overheidsinstanties hun uitgaven van publiek geld openbaar te maken en te verantwoorden.