De EU een wereldmacht

In deze snel veranderende wereld stellen landen als China, Rusland en de VS hun eigen economische en politieke belangen steeds meer voorop. Europa kan zich hierin alleen staande houden door intensief samen te werken. Volt wil daarom dat de Europese Unie een daadkrachtige speler wordt op het wereldtoneel. Samen vooruit of verdeeld ten onder.

Een sterke politieke en economische unie

  • Voorkom economische crises en stimuleer groei door middel van o.a. een Europese minister van financiën en meer bevoegdheden voor de Europese Centrale Bank.
  • Maak de Europese besluitvorming transparant door achterkamertjespolitiek te bestrijden.
  • Vergroot controle op lobbyactiviteiten door invoering van een uitgebreider en verplicht lobbyregister.

Samen sterk in de internationale politiek

  • Vervang het vetorecht door meerderheidsbeslissing voor efficiëntere, daadkrachtige besluitvorming.
  • Werk met één gezamenlijke Europese aanpak in de internationale politiek.

Samen veilig

  • Vorm een Europees leger.
  • Vergroot de bevoegdheden van Europol en stimuleer samenwerking tussen nationale politiemachten en veiligheidsdiensten.