De EU duurzaam

Volt wil een leefbare planeet doorgeven aan toekomstige generaties. Daarom moet de EU voorloper zijn in de strijd tegen klimaatverandering en milieuvervuiling. De overgang naar een duurzame economie moet sneller en radicaler gebeuren. Hierbij is het belangrijk dat de rekening eerlijk verdeeld wordt, wat betekent dat de grootste vervuiler het meest betaalt. Laten we als EU voorop lopen en een duidelijk signaal afgeven voor een duurzame toekomst.

Stop uitstoot broeikasgassen

  • Voer een EU-brede CO2 belasting in, zodat de vervuiler betaalt.
  • BeĆ«indig alle subsidies aan de fossiele industrie.
  • Stimuleer groen en energiezuinig vervoer van personen en goederen.

Minder afval

  • Investeer in onderzoek naar en ontwikkeling van duurzaam verpakkingsmateriaal, recycling en duurzame manieren van afvalverwerking.
  • Verhoog belastingen op (plastic) wegwerpproducten.
  • Werk toe naar een verbod op de uitvoer van afval naar niet EU-landen.

Schone lucht

  • Stimuleer reizen met fiets, openbaar vervoer.
  • Investeer in schonere mobiliteitsoplossingen en het verbeteren van infrastructuur.