De volgende stap

Ook rond deze frisse dagen zit het beleidsteam niet stil! Na twee maanden intensief input ophalen bij de Volt-leden in verschillende steden, werd het tijd voor een laatste grote inputronde. De tweede etappe van de Tour d’Hollande eindigde in Haarlem!

Voorafgaand aan de inputfase, verzamelde het beleidsteam in Haarlem voor eenvergadering in de vroege ochtenduren. Tijdens deze vergadering is besproken hoe de themavisies worden vorm gegeven, zodat deze met trots gepresenteerd kunnen worden op het congres van 1 februari. Vrees niet! Het zijn nog geen definitieve versies, maar eerste conceptversies die richting geven aan de rest van het proces. Zo kan iedereen alvast per thema een idee krijgen over welke richting Volt op zal gaan.

Na deze fase wordt er met experts gesproken over de beste manieren om de ideeën van de leden werkelijkheid te maken en met een goed gefundeerde basis. Deze tweede fase wordt ingezet na het Voltcongres in Eindhoven en duurt tot 31 maart. Aan het einde van fase 2 zullen er eerste versies van beleidsvoorstellen worden gepresenteerd, waarop feedback wordt gevraagd van de leden. De beleidscoördinatoren zullen uitleg geven over welke keuzes in hun ogen het beste zijn, naar aanleiding van de input van de leden en de overleggen met de experts. Al deze feedback zal in fase 3 worden meegenomen in het verder uitwerken van de definitieve beleidsvoorstellen. We bevinden ons in een dynamisch proces waarbij ledenparticipatie centraal staat!

Vanuit het beleidsteam willen we graag iedereen bedanken die in fase 1 heeft meegeholpen aan het beleidsproces. Hierbij willen we vooral de stedenteams en de leden bedanken die het beleidsproces nu al zo een groot succes hebben gemaakt. Zonder jullie zou het niet mogelijk zijn geweest om zoveel input te verzamelen. Samen maken we een prachtig programma voor iedereen!

Tot op het Voltcongres in Eindhoven op 1 februari!

Het beleidsteam