De vernieuwde economie

Welvaart is lange tijd bepaald aan de hand van economische groei. Volt wil dat veranderen. Wij staan voor een rechtvaardige en eerlijke economie, die welzijn en ecologisch herstel centraal stelt. Geluk en de gezondheid van de planeet moeten de basis zijn waarop financiële winst behaald wordt en iedereen deelt daarin mee.

Ons huidige economische systeem heeft ons een ongekende welvaart gebracht. De Europese Unie is het grootste handelsblok ter wereld en de derde grootste economie. Nederland profiteert daar als handelsland enorm van. Maar in de zoektocht naar het meest efficiënte systeem zijn wij natuurlijke grenzen en de menselijke maat voorbijgegaan. De natuur is enkel een productiemiddel geworden en is onderhevig aan slijtage, terwijl prestatie zo belangrijk is geworden dat we onszelf voorbijlopen. Volt wil de transformatie maken naar een duurzame economie; duurzaam voor mens en milieu.

Voor ons is een duurzame economie ook een stabiele en sterke economie. Voor meer economische veiligheid en economische zekerheid moeten we binnen Europa verder integreren en gezamenlijk werken aan een stabiele en innovatieve toekomst. Alleen zo kunnen we interne en externe economische schokken en invloeden goed opvangen. Échte verandering kunnen we alleen bereiken op Europees niveau. De Europese nationale markten en de Europese markt zijn niet meer van elkaar los te zien. 

Samen kunnen wij niet alleen Europa veranderen, maar ook verbetering in de rest van de wereld nastreven. Grenzen leggen beperkingen op aan mogelijkheden en daarom willen wij die grenzen verleggen. Op basis van gedeelde waarden kunnen wij in Nederland, Europa en de wereld vormgeven aan de vernieuwde economie.