Crisis? What crisis?

Crisis? What crisis?

5/5/2020, 8:54:31 AM

Een crisis dwingt ons om het oude leven even los te laten en om stil te staan. Een crisis roept vragen op. Veel vragen. Politieke vragen, maar ook vragen over hoe wij ons dagelijks leven inrichten. Vragen over ons onderwijs.

Enkele politieke vragen:

 • Wat betekent deze crisis voor onze omgang met het milieu en de natuur? Voor onze consumptie en onze leefwijze? Wat betekent dit voor landbouw en voeding?
 • Wat betekent het voor onze mobiliteit? Voor immigratie en reizen?
 • Wat betekent deze crisis voor inkomen en werk? Wat betekent deze crisis voor kapitaal?
 • Wat betekent deze crisis voor de gezondheidszorg nu en op langere termijn?
 • Wat betekent deze crisis voor de rol van de overheid, voor democratie en privacy?
 • Wat betekent deze crisis voor investering in technologie?
 • Wat betekent deze crisis voor onze samenwerking in de Europese Unie en met de rest van deze wereld?

Enkele vragen over ons onderwijs:

 • Wat betekent dit voor de doelen van onderwijs: voor persoonlijke ontwikkeling, voor het leren samenleven? Zijn er andere kwalificaties nodig?
 • Wat betekent het voor het contact van leerkrachten met kinderen/jongeren/studenten en met ouders?
 • Hoe gaan we evalueren en toetsen?
 • Hoe gaan we de strijd aan met ongelijke kansen?
 • Hoeveel ruimte is er voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften?

En natuurlijk ook vragen voor jezelf. Over hoe je omgaat met deze crisis:

 • Wat neem je van de crisis waar? Wat zie je? Hoor je? Ruik je? Proef je? Voel je?
 • Hoe ervaar je deze crisis? Angst, boosheid, verdriet, geluk?
 • Wat denk je over de crisis? Hoe onderzoek je de crisis?
 • Welke betekenis geef je aan de crisis? Wat betekent de crisis voor jou?
 • Wat doe je in de crisis? Welke acties onderneem je?
 • Hoe ga je om met anderen?
 • Hoe maak je contact met je intimi? Hoe maak je contact met je vrienden en familie?
 • Hoe maak je contact met kennissen, hobbyvrienden, buren en collega’s? Hoe maak je contact met vreemden?
 • Hoe ga je om met de wereld? Welke rol pak je in de samenleving?
 • Welke rol ken je spullen en dingen toe? En inkomen?
 • Hoe verhoud je je tot de natuur?
 • Welke rol heeft de crisis in jouw spiritualiteit?

Stel de vragen. Grijp deze kans om in de politiek, in het onderwijs en in jouw leven keuzes te maken die bijdragen aan de samenleving zoals jij die wil zien.

In de volgende feedbackronde hoor ik graag wat er voor jou veranderd is en welke veranderingen jij structureel zou zien. Voor het thema ‘Onderwijs’ kan je mij mailen (erik.peperkamp@volteuropa.org) en voor de rest kan je een mail richten aan beleid@volteuropa.org.

Erik Peperkamp

Thema-coördinator ‘Onderwijs’