Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van elk nationaal team en team Europa. De Coördinatieraad past de strategie van de Algemene Vergadering toe en garandeert politieke samenhang in alle nationale teams.