Coördinatieraad

Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van elk nationaal team en team Europa. De Coördinatieraad past de strategie van de Algemene Vergadering toe en garandeert politieke samenhang in alle nationale teams.