Coen van de Kraats

#9

Volt gelooft dat Europese samenwerking voor iedereen positief kan uitpakken. Daarvoor moeten we onze Europese samenwerking vernieuwen. Ik wil dat samen met Volt doen.

Ik wil me inzetten voor meer solidariteit en gelijke kansen in Europa. Ik geloof dat deze kernwaarden van Volt essentieel zijn om onze unie sterker te maken in de toekomst. Zo zullen de beleidsvoorstellen van Volt bijdragen aan gelijke kansen op het gebied van onderwijs en gezondheid. Hiermee kunnen we een Europese samenleving creëren waarin ook kansarme groepen steeds meer de vruchten kunnen plukken van Europese samenwerking.

Mijn politieke interesses sluiten aan bij mijn dagelijkse werk. Als promovendus aan de Vrije Universiteit Amsterdam doe ik onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen in het vroege leven en naar sociale mobiliteit. Zo kijk ik bijvoorbeeld hoe het vroegtijdig overlijden van een ouder op de lange termijn doorwerkt op onderwijs- en gezondheidsuitkomsten voor kinderen.

Binnen Volt schrijf ik actief mee aan beleidsvoorstellen. Als lid van het Europese beleidsteam ben ik dagelijks betrokken bij discussies rondom beleidsvoorstellen die Volt door heel Europa uitdraagt. Eén van de grote krachten van Volt vind ik dat we via online kanalen in staat zijn alle leden actief bij dit proces te betrekken, waar ze zich ook bevinden. Dit maakt ons beleid sterker en is belangrijk om een echte Europese partij te zijn.

Woonplaats: Amsterdam
Geboortedatum: 30 april 1991
Geboorteplaats: Ede
Geslacht: Man
Facebook
LinkedIn