CO2-belasting

Sinds het weglopen van de milieubeweging van de klimaattafels in december, is de CO2-tax niet meer uit de publiciteit geweest. Van alle kanten rollen voor- en tegenstanders over elkaar heen om het heilzame, danwel rampzalige, karakter van zo’n CO2-belasting te benadrukken. Volt stelt een totaal andere CO2-tax voor dan waar nu de discussie over gaat, waardoor veel van de discussie niet relevant is voor ons beleid. Om dit helder aan onze kiezers uit te kunnen leggen vind je hieronder enkele verschillen.

Volt stelt een CO2-belasting voor die gelijk is in alle Europese landen en voor alle bedrijven. Het doel hiervan is niet zozeer het ophalen van geld, maar vooral het duurder maken van vervuilende producten, zodat schonere producten relatief goedkoper worden. Ook producten die van buiten de EU komen worden belast, om de concurrentiepositie van de Europese industrie te beschermen.

De CO2-belasting waar nu over gesproken wordt, geldt enkel voor Nederlandse bedrijven die veel energie gebruiken voor hun productie. Dit zijn bedrijven die al belast worden door het Europees handelssysteem (ETS) dat ontworpen is om CO2-uitstoot te reduceren. Doordat binnen de EU producten uit een ander land niet apart belast kunnen worden, kan de nationale industrie en werkgelegenheid niet beschermd worden tegen de effecten van een extra CO2-heffing. Het doel van de extra heffing is vooral het ophalen van geld om de kosten van de transitie voor de burger te beperken.