Chris Luth

#7

Mijn naam is Chris Luth en ik woon in een stad die wereldberoemd is om haar architectuur en
stedenbouw: Rotterdam. Na een aantal jaar gewerkt te hebben als architect, ben ik me steeds meer
gaan toeleggen op het creatieve denkproces, mijn passie. Ik geef les aan architectuurstudenten op
diverse universiteiten en organiseer, modereer en faciliteer publieke evenementen en workshops in
binnen- en buitenland. Dat doe ik ook binnen Volt, o.a. als ‘Events Lead’ voor Nederland. Als
kandidaat voor het Europees Parlement wil ik mijn internationale ervaring met publiek debat en mijn
vaardigheid in het faciliteren daarvan inzetten voor een inclusiever en transparanter Europa waarin we
slimmer samenwerken.

Waarom Volt? Drie redenen:

1) EEN PAN-EUROPESE ORGANISATIE MAAKT HET VERSCHIL
Volt heeft niet alleen een pro-Europese visie, maar ook een pan-Europese organisatie. Dit is cruciaal.
Er zijn in Europa namelijk vele pro-Europese politieke partijen, maar dat zijn allemaal nationaal
georganiseerde partijen die uiteindelijk opkomen voor een nationale belang. Volt heeft als uitzondering
een pan-Europese organisatiestructuur: wij bestaan in alle EU-deelstaten (en zelfs daarbuiten!) en
voeren campagne op basis van één gezamenlijk programma. Daarmee kunnen wij werkelijk burgers
uit de hele EU vertegenwoordigen en vooruitgang boeken op gebieden waar die tot nu toe wordt
geblokkeerd uit nationaal belang: klimaat, migratie, economie en buitenlands beleid.

2) IK VOEL ME VERBONDEN MET VOLT
Vanaf het moment dat ik in de krant een interview las met de drie oprichters van Volt – allen in de
twintig – voelde ik me verbonden met Volt en haar leden. Ik heb telefoonnummers van Volters uit heel
Europa in mijn telefoon en kan iedereen rechtstreeks benaderen, wetende dat ze mijn inbreng serieus
gaan nemen.

3) NU BEN IK POSITIEF EN PRO-ACTIEF
Sinds ik bij Volt ben, lees ik de krant niet meer knarsetandend. Ik denk niet meer: de mensen met
lagere morele standaarden zullen altijd de winnaars zijn, en de meest betrokkenen altijd de verliezers.
Ik besef nu veel beter dat de wereld is zoals wij die zelf maken. Nu denk ik: in wat voor maatschappij
wil ik zelf eigenlijk leven? Wie zou dat met me eens kunnen zijn? En wat kunnen we vandaag nog
samen doen om een stap in de goede richting te zetten? Ik weet nu dat ik direct kan bijdragen aan
een betere wereld, en dat voelt fantastisch! Ik ben niet meer cynisch, maar positief gestemd.

Ik wil burgers en organisaties op een transparante en inclusieve manier betrekken bij het maken van
beleid. Betrokkenen en belanghebbenden wil ik uitdagen om verder te gaan dan onderhandelen over
korte termijnzaken. Door samen en in openheid een creatief proces aan te gaan, kunnen we tot de
gedeelde visie komen die we zo hard nodig hebben, en waar we ons allen achter kunnen scharen.

We kunnen in allerlei verbanden veel slimmer samenwerken binnen de EU: tussen de EU en de
deelstaten, tussen deelstaten onderling; tussen regio’s, steden, dorpen; en tussen de belangrijkste
bestuurslagen (lokaal, landelijk en EU-breed).
Op al die vlakken kunnen slimmer afstemmen en "best practices" ontwikkelen en uitwisselen. Dit is
zowel een culturele kwestie (beseffen dat hier kansen liggen en daarnaar handelen) als een
institutionele. De Verklaring van Amsterdam doet er concrete voorstellen voor, zoals het toestaan van
transnationale kieslijsten, waardoor het oprichten van werkelijk Europese politieke partijen mogelijk
wordt.
(Nu kun je alleen stemmen op iemand die in je eigen land woont, die dan het belang van jouw land
gaat dienen – in competitie met de andere landen.)

Woonplaats: Rotterdam
Geboorteplaats: Delft

Geslacht: Man
LinkedIn
Facebook