De 5+1 Uitdagingen

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen geformuleerd, die in elk Europees land aangepakt dienen te worden. 5+1, omdat de eerste 5 uitdagingen aan de verschillende nationale realiteit van de lidstaten worden aangepast, en de +1, ons voorstel om de EU te hervormen en versterken, dat voor alle nationale programma's identiek zal zijn. Deze 5 eerste uitdagingen zijn richtlijnen voor alle Volt-afdelingen en gaan niet alleen over Europese bevoegdheden.