Centrale Europese CO2-heffing enige uitweg

 

- Vervuiler betaalt
- Nederlandse concurrentiepositie beschermd
- Europese oplossing

Den Haag, 13 Maart 2019 - Volt Nederland, een nationale tak van de Europese politieke beweging Volt, herhaalt, na het zien van de doorrekening van het klimaatakkoord, dat het Nederlandse beleid om de opwarming van de aarde tegen te gaan niet werkt. Volt pleit voor een Europese CO2-heffing in alle sectoren. Zo komt de rekening niet alleen bij de burger te liggen, maar betaalt de vervuiler. Tegelijkertijd wordt zo Nederlandse concurrentiepositie beschermd en het klimaatprobleem grondig aangepakt.

De reactie volgt op de doorrekening van het Klimaatakkoord, waarin duidelijk wordt dat de doelen waarschijnlijk niet worden behaald.

Oplossing

Uit angst voor een verslechterde concurrentiepositie durft de regering niet de noodzakelijk maatregelen te nemen om het klimaatprobleem aan te pakken. De opwarming van de aarde is een mondiaal probleem en vraagt daarom om een grensoverschrijdende aanpak. Een Europese belasting van CO2 biedt een oplossing. Volgens Volt vraagt de opwarming van de aarde om een grensoverschrijdende aanpak, die niet of nauwelijks door de nationale overheid wordt benoemd of herkend, terwijl het antwoord geeft op veel Nederlandse vragen. Argumenten van partijen tegen een CO2 heffing wijzen vaak naar de concurrentiepositie van Nederland en de benadeling van Nederlandse bedrijven zoals KLM en Shell. Daarnaast zou de Nederlandse impact te klein zijn. Een Europese belasting biedt een oplossing.

Reinier Van Lanschot, lijsttrekker Volt Nederland: "Zo wordt de gewone Nederland niet belast en blijft de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven gewaarborgd. De vervuiler betaalt en we pakken het klimaatprobleem eindelijk aan. Wij zijn van mening dat een centrale Europese heffing op CO2  een oplossing biedt voor veel discussies die wij hebben hier in Nederland.

Beleid

Verder pleit Volt om subsidies op fossiele brandstoffen te beëindigen. Daarnaast moet plastic gebaseerde vervuiling stoppen en afval vervuiling minderen, door belasting te heffen op het gebruik van plastic, wegwerpproducten, en vervuilende herbruikbare materialen. Het verbieden van de uitvoer van afval naar niet EU-landen staat hierin centraal.  De opbrengsten worden gebruikt om de groene economie te stimuleren.

Over Volt

Volt Nederland is een nationale tak van Volt Europa, een Europese partij, in het leven geroepen om mensen meer zeggenschap te geven in de Europese Unie en daadkracht te geven om grensoverschrijdende uitdagingen aan te gaan. Volt Nederland is een half jaar geleden opgezet en telt 1500 actieve leden.