Bouwen aan een duurzame toekomst

Op 1 februari is de eerste fase van het schrijfproces afgerond. De input die in die fase is opgehaald, is verwerkt en er zijn duidelijke kaders meegegeven voor de tweede fase. De aanstaande periode, tot en met maart ongeveer, ga ik samen met anderen aan de slag om de verschillende beleidsonderwerpen verder uit te werken.

Uit de input van de eerste fase is gebleken dat de thema’s ‘Klimaat, Milieu en Natuur’ en ‘Energie’ vooral geassocieerd worden met duurzaamheid. Veel input betrof het verbeteren en vernieuwen van bestaande vervoersmogelijkheden, gebouwen en processen, maar dan wel sámen met de natuur. De mens is onderdeel van de natuur, dus zo moeten wij ook gaan leven. Dat betekent dat er harmonie gezocht moet worden en balans; in ons doen en in ons denken.

Er werden ook zorgen uitgesproken. Veel van de effecten van de genoemde beleidsonderwerpen zijn pas merkbaar op de lange termijn, maar er is ook nu actie nodig om klimaatverandering tegen te gaan. Andere organisaties, zoals het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Urgenda, hebben al verschillende maatregelen verzameld die op de korte termijn geïmplementeerd kunnen worden en die de CO2-uitstoot kunnen verlagen. Hier kunnen we veel inspiratie uit halen!

Een andere zorg die ik meerdere keren heb gehoord, is het grote vertrouwen in technologische innovatie. Techniek biedt inderdaad vele kansen om CO2-uitstoot teverminderen, maar veel techniek waarop gerekend wordt is (nog) niet beschikbaar. Daarnaast is groei niet oneindig mogelijk binnen de kaders die wij nu kennen. Gedragsverandering is dus onvermijdelijk en essentieel. In plaats van ‘meer, meer, meer’, moeten we ook genoegen kunnen nemen met minder, zo werd er met mij gedeeld.

Hieruit blijkt maar weer dat een goede balans vinden moeilijk is, maar wel heel belangrijk. We willen op de lange termijn onze impact op het klimaat sterk verminderd hebben, maar ook op de korte termijn al verschil maken. Mijn team en ik gaan op zoek naar de balans die past bij Volt, bij Nederland en bij Europa en leggen de (concept-) voorstellen in maart aan jullie voor.

Wil jij ook meehelpen? Stuur mij dan een e-mail (floris.eigenhuis@volteuropa.org) of zoek mij op op Workplace.

Floris Eigenhuis

Thema-coördinator ‘Klimaat, Milieu en Natuur’ en ‘Energie’