Beleid

De themacoördinatoren zijn verantwoordelijk voor het verzamelen van input vanuit de leden en experts. De opgehaalde informatie voegen ze samen tot een nationaal beleidsprogramma. Dit beleidsprogramma vormt de basis voor het verkiezingsprogramma voor de nationale verkiezingen van 2021. Het ophalen van input bij de leden wordt in samenwerking gedaan met de stedenteams.

Het kernteam beleid heeft als belangrijkste taak om de themacoördinatoren in deze uitdaging te ondersteunen. Het kernteam beleid zorgt voor korte lijntjes in de organisatie en is de schakel tussen de nationale coördinatoren, Volt Nederland en Volt Europa. Voor een snelle reactie op een vraag, stuur een berichtje naar een van de leden van het kernteam.

Hieronder vind je de contactgegevens van de themacoördinatoren en de leden van het kernteam beleid.
Jelte Bakker - Themacoördinator Familie, Zorg en Gezondheid
Email: jelte.bakker@volteuropa.org
Ernst Boutkan - Kernteam beleid
Email: ernst.boutkan@volteuropa.org
Lotte Cloostermans - Themacoördinator Belasting, Uitkeringen en Toeslagen
Email: lotte.cloostermans@volteuropa.org
Peter van Dijk - Themacoördinator Internationale Samenwerking
Annelies Drost - Themacoördinator Economie 
Floris Eigenhuis - Themacoördinator Klimaat, Milieu en Natuur // Energie
Email: floris.eigenhuis@volteuropa.org
Itay Garmy - Themacoördinator Overheid en Democratie
Email: itay.garmy@volteuropa.org
Rein de Jager - Themacoördinator Ministerie van Digitale Zaken
Email: rein.de.jager@volteuropa.org
Marianne Junger - Themacoördinator Recht, Veiligheid en Defensie
Edwin Kok - Themacoördinator Landbouw en Voeding
Melany Maximus - Themacoördinator Recht, Veiligheid en Defensie
Erik Peperkamp - Themacoördinator Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Anton Rietmeijer - Themacoördinator Bouwen en Wonen
Frank Toeset - Kernteam beleid
Email: frank.toeset@volteuropa.org
Iesja Westerbeek - Themacoördinator Reizen en Migratie 
Email: iesja.westerbeek@volteuropa.org
Anies van Tol - Themacoördinator Werk 
E-mail: anies.vantol@volteuropa.org