Anna Strolenberg

Mijn naam is Anna, en ik ben een Utrechter, Nederlander, Europeaan & Volt'er. Ik voel mij sterk verbonden met twee plekken waar ik heb gewoond; een stad binnen Europa en een land buiten Europa. Zo heb ik passie voor Colombia en liefde voor Parijs. Door deze persoonlijke ervaringen ben ik mij gaan afvragen ‘wat vormt de Europeaan in mij en wat verbindt mij met andere Europeanen?’ Ik zie de culturele en politieke diversiteit binnen Europa als de kracht van ons continent. Tegelijkertijd ligt daar ook een zwakte, want de kracht van diversiteit wordt nog onvoldoende benut. Ik geloof erin dat wij elkaar in Europa nodig hebben, omdat we elkaar aanvullen en samen meer zijn dan individuele landen. Een betere samenwerking binnen Europa is naar mijn inziens de manier om grensoverschrijdende vraagstukken aan te pakken: en dat zijn er nogal wat. Samen kunnen we bergen verzetten.

Als afgestudeerd internationaal publiek beleid-studentben ik overtuigd van de toegevoegde waarde van de Europese Unie als stem van Europa. Ik besef echter ook hoe complex de Europese Unie is en hoe ver weg Brussel soms lijkt. Het is dan ook belangrijk om de mensen in Nederland te laten zien dat Europa bij hun voordeur begint, en wat goede internationale samenwerking concreet voor iedereen betekent. Vanaf januari 2020 werk ik bij Volt als Coördinator Communicatie en Beleid. Ik verheug mij er enorm op om, samen met andere Volt’ers, onze idealen om te zetten in concrete standpunten voor de nationale verkiezingen en om de energieke Volt-beweging te laten groeien!