Stukken ALV 1 februari - Stemming statuten en hhr + interne verkiezingen + congres

Tijdens deze ALV kunnen we vervolgens wel stemmen over de wijzigingen op de statuten en het huishoudelijk reglement (ochtendprogramma). Tijdens het middagprogramma zullen we een aantal belangrijke functies vullen door stemming (kandidatencommissie, bestuursleden en kascommissie). Tussen de officiele agendapunten door zullen we zorgen voor een interessant en interactief programma, met Damian (Europarlementariër Volt Europa), Valerie (co-president Volt Europa) en interessante break out sessies (o.a. Beleid en basistraining Workplace en Google Drive/Docs).

Tijd: 
Ochtendprogramma 09:15 - 12:00
Middagprogramma 12:00 - 17:30
Borrel 17:30 - 19:00
Locatie: CKE, Eindhoven.

Voorlopige agenda en stukken

Ochtendprogramma:

 1. Opening/korte mededelingen bestuur
  Geen stukken

 2. Vaststellen agenda
  Voorlopige agenda

 3. Vaststellen notulen ALV 6
  Stukken volgen uiterlijk 25 januari

 4. Herzieningen statuten en huishoudelijk reglement
  Voorlegger en gevraagd besluit

  Heb je vragen over de statuten of hhr? Stuur deze dan alvast in op bestuur@voltnederland.org

  Hoofddocument: Voorgestelde wijzigingen statuten (oud en nieuw samen) met opmerkingen
  Hoofddocument: Voorgestelde wijzigingen huishoudelijk reglement (oud en nieuw samen) met opmerkingen

  Ter context:
  Oude statuten
  Oud huishoudelijk reglement

  Nieuwe statuten (als alle wijzigingen aangenomen worden)
  Nieuw huishoudelijk reglement (als alle wijzigingen aangenomen worden)

  Statuten met alle wijzigingen zichtbaar
  Huishoudelijke reglement met alle wijzigingen zichtbaar

  Middagprogramma:

 5. Verkiezingen nieuwe leden kandidatencommissie
  Stukken volgen uiterlijk 25 januari
  Evaluatie Kandidatencommissie 2019

 6. Verkiezingen nieuwe kascommissie
  Stukken volgen uiterlijk 25 januari

 7. Verkiezingen nieuwe bestuursleden
  Stukken volgen uiterlijk 25 januari

 8. Rondvraag
  Geen stukken

 9. Sluiting
  Geen stukken