Stukken ALV 18 januari - Bespreking statuten en hhr

Deze ALV is enkel ter bespreking van de wijzigingen op de statuten en het huishoudelijk reglement. I.v.m. de vereisten die in de statuten staan voor wijzigingen in de statuten zal stemming over de wijziging op deze ALV niet mogelijk zijn.

Tijd: 09:30 – 13:00
Locatie: Zziin Den Haag (Den Haag centraal station)

Voorlopige agenda en stukken

 1. Opening/korte mededelingen bestuur
  Geen stukken

 2. Vaststellen agenda
  Definitieve agenda

 3. Vaststellen notulen ALV5
  Notulen

 4. Herzieningen statuten en huishoudelijk reglement
  Voorlegger en gevraagd besluit

  Heb je vragen over de statuten of hhr? Stuur deze dan alvast in op bestuur@voltnederland.org

  Hoofddocument: Voorgestelde wijzigingen statuten (oud en nieuw samen) met opmerkingen
  Hoofddocument: Voorgestelde wijzigingen huishoudelijk reglement (oud en nieuw samen) met opmerkingen

  Ter context:
  Oude statuten
  Oud huishoudelijk reglement

  Nieuwe statuten (als alle wijzigingen aangenomen worden)
  Nieuw huishoudelijk reglement (als alle wijzigingen aangenomen worden)

  Statuten met alle wijzigingen zichtbaar
  Huishoudelijke reglement met alle wijzigingen zichtbaar

 5. Rondvraag
  Geen stukken

 6. Sluiting
  Geen stukken