ALV

Agenda en stukken

Algemene Ledenvergadering 31 augustus 2019

Opening

Geen stukken

Vaststellen agenda

Vaststellen notulen

Verslag & decharge Kascommissie

Halfjaarverslag 2019 (update over campagne-uitgaven EP 2019)

Begroting restant 2019 en begroting 2020

Sluiting

Geen bijlage

Stukken congres 31 augustus 2019


NB deze stukken worden in de loop van maandag 26 augustus geupload.

Strategie Volt Nederland

Verdiepingsstukken:
Visie
Beleid
Expansie & Grassroots
Professionalisering en Democratisering
Fundraising