3.1 Hoe worden jullie gefinancierd?

A:

Tot nu toe zijn al onze inkomsten afkomstig van privé-giften van de leden of hun familie en vrienden. We hebben met succes verschillende crowdfunding-campagnes opgezet en we streven ernaar op deze manier door te gaan. Daarnaast vragen we stichtingen om ons te ondersteunen bij specifiek projecten (bijvoorbeeld ons Fellowship-programma).


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.