2. POLITIEKE POSITIES

2.1 Wat willen jullie bereiken?

Answer

Een verenigd Europa dat haar burgers en inwonenden waardeert en in staat stelt om hun unieke potentieel te bereiken en zo samen tot de hoogste standaard van menselijke, maatschappelijke, ecologische en technische ontwikkeling te komen.

2.2 Hebben jullie een visie voor hoe Europa zou moeten werken?

Answer

We zijn thuis in onze gemeenschappen. We zijn thuis in onze regio's. We zijn thuis in onze landen. We zijn thuis in Europa. We willen onze problemen zo dicht mogelijk bij de burger oplossen. Op het moment is Europa niet in staat om haar problemen op te lossen, waar de burgers de gevolgen van ondervinden.

2.3 Waar staan jullie op het politieke spectrum?

Answer

We zijn voor een democratisch systeem gebaseerd op de rechtsstaat. We positioneren ons niet als links of rechts, maar willen goede oplossingen vinden voor de problemen die we om ons heen zien en ervaren. Ons beleid is altijd cijfermatig en gebaseerd op onderzoek.

2.4 Wat zijn jullie politieke waarden?

Answer

Volt steunt en volgt de grondbeginselen van de Europese Unie - menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en mensenrechten - en de ontwikkeling van een samenleving waarin inclusie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en non-discriminatie de boventoon voeren.

Wij zijn van mening dat er nog veel te verbeteren valt in onze gemeenschappen en dat we moeten streven naar niets minder dan de hoogste levensstandaard voor alle inwoners. Daarom hebben we Volt opgericht. De belangrijkste gedeelde waarden die onze progressieve visie op Europa inspireren zijn:

  • Menselijke waardigheid. Wij geloven in de onvoorwaardelijke waardigheid van de mens. Dit respect en de waardering voor elk mens is een uitgangspunt voor onze beleidsvorming.
  • Gelijke kansen. Wij geloven in het recht van elk mens om de eigen unieke talenten te ontplooien, ongeacht je levensomstandigheden. Om onze visie op Europa te realiseren willen we gebruik maken van het potentieel van elke burger en we kunnen het ons dus niet veroorloven om toe te staan ​​dat economische omstandigheden, discriminatie of vooroordelen sommigen in de weg zitten en anderen bevoorrechten.
  • Vrijheid. Wij geloven in en steunen alle vrijheden die zijn verankerd in het Handvest van de grondrechten van de EU. De invulling van sommige burgerrechten variëren echter nog steeds van lidstaat tot lidstaat. We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat alle burgers dezelfde mate van vrijheid genieten - of het nu gaat om burgerrechten of het starten van een onderneming - ongeacht in welk deel van onze Unie ze wonen.
  • Gerechtigheid. Wij geloven dat rechtvaardigheid niet alleen gelijke behandeling voor de wet betekent, maar ook juist refereert naar een rechtvaardige en eerlijke samenleving. In zo’n samenleving bestaat sociale mobiliteit, is sociale zekerheid een recht voor iedereen, wordt economische ongelijkheid verminderd en het milieu beschermt voor het algemeen welzijn van de generaties nu en de generaties die nog geboren moeten worden.
  • Duurzaamheid: onze focus is vooruitgang naar een betere toekomst. Duurzaamheid is hiervoor de sleutel. Onze economieën moeten zowel ecologisch als fiscaal duurzaam zijn, zodat toekomstige generaties kunnen genieten van een gezonde en leefbare omgeving, niet belast met schulden uit het verleden.

2.5 Waarom moet ik op jullie stemmen?

Answer

Omdat we net zo sceptisch tegenover politiek zijn als jij! En hoewel sommigen van ons experts zijn, we zijn allemaal nieuwsgierig, gepassioneerd en optimistisch. We bieden een gezamenlijk geluid aan iedereen die wil helpen bouwen aan de toekomst van Europa.