2.3 Waar staan jullie op het politieke spectrum?

Answer

We zijn voor een democratisch systeem gebaseerd op de rechtsstaat. We positioneren ons niet als links of rechts, maar willen goede oplossingen vinden voor de problemen die we om ons heen zien en ervaren. Ons beleid is altijd cijfermatig en gebaseerd op onderzoek.


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.